Hermetikken er Miljøfyrtårn!

 In Nyheter

Hermetikken er Miljøfyrtårn!

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner og miljøkrav ved innkjøp – for å nevne noe. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Fokuset på bærekraft vil sannsynligvis bare bli større og større fremover, og i Hermetikken ønsker vi å kunne være en viktig pådriver og støttespiller når det gjelder bærekraftig utvikling i nord. Vi ser altså på Miljøfyrtårnordningen som et viktig samfunnsengasjement som vi gledelig tar del i.

Foto: Miljøfyrtårn

Litt om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Grønnere valg

At Hermetikken Kulturnæringshage nå er en Miljøfyrtårn-bedrift og tilfredsstiller kravene til sertifisering, betyr at vi også kan bistå våre målbedrifter med å gjøre grønnere valg. Vi ønsker å inspirere flere av våre samarbeidspartnere til å trekke i grønn retning. Prosessen fram mot sertifisering har vært svært lærerik, og vi har fått bredere forståelse og kunnskap om hva som kreves i næringslivet når det gjelder bærekraft.

Hermetikken Kulturnæringshage skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine prestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø. Hermetikken Kulturnæringshage skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Hermetikken vil framover ta bevisste, grønnere valg når det gjelder valg av leverandører og tjenester. Vi har som mål at alle våre største leverandører skal være miljøsertifisert, og vi skal gjøre det vi kan for å oppnå dette.

I Hermetikken prioriterer vi kompetanseheving, besøk hos målbedrifter, samt deltakelse på ulike arrangementer rundt omkring i landet. Dette medfører en del reising. Vi har iverksatt et system for måling av utslipp i forbindelse med reise, og vi gjør vårt ytterste for å velge det mest miljøvennlige alternativet.

Det som er beskrevet over er bare noen eksempler på hva det å være Miljøfyrtårn innebærer. Vi er utrolig stolte av å kunne bygge en meningsfull merkevare som i større grad kan møte forventinger knytte til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Vi viser at Hermetikken er fremtidsrettet og vil etterleve viktige verdier i samfunnet.