Hermetikken er tiltrekkende!

 In Nyheter

Snart har halvparten av Finnmarkskommunene fått medlemsbedrifter i Hermetikken Kulturnæringshage. Nettverket favner nå 32 kulturnæringsbedrifter med 53 ansatte, og flere kan det bli. 9 nye bedrifter har kommet til i år, flere banker på. Og det er slutt på at Hermetikken bare er et Vadsø-nettverk. 

Mette T. Westlie, daglig leder for Hermetikken, hvilke kommuner er med nå?

– De nye er fra Kirkenes, Kautokeino, Måsøy og Nordkapp. Fra før har vi Tana, Nesseby, Lebesby, Vardø og Vadsø.

Hva er årsaken til denne veksten også utenfor Vadsø?

– Vi vil gjerne tro det er fordi vi gjør en god jobb og at ryktet går. Det er klart at jo flere utenfor Vadsø som blir med, jo flere er det som kjenner til oss og får vite om oss. Og så tror jeg at mange har trodd at Hermetikken har vært forbeholdt bedrifter i Vadsø, men når man ser at andre utenfor blir medlem så ser man at det er mulig og melder seg inn.

Kan aktiv og målettet markedsføring være en av årsakene til at flere utenfor Vadsø melder seg inn? 

– Vi er jo aktiv med å profilere bedriftene som er i Hermetikken og det blir nok lagt merke til. Og så informerer vi jevnlig gjennom Facebook og nyhetsbrev som gjør at mange kjenner til den jobben vi gjør for bedriftene.

– Men den beste markedsføringa vi kan ha er at de som allerede er medlem forteller om fordelene ved å være medlem til andre bedrifter.

Hva er det Hermetikken tilbyr bedriftene som blir medlem?

– Vi gir dem kompetanseheving, promotering og markedsføring, samarbeidsarenaer og informasjon, råd og veiledning og sosiale arrangement. Og vi gir dem en trygghet på at de ikke står helt alene i sin gründertilværelse. 

Når det kommer inn mange bedrifter utenfor Vadsø, hva betyr det for drifta av Hermetikken?

– Det betyr at vi må tenke annerledes når det gjelder tilbud til bedriftene. Før kunne vi kjøre et kurs i Vadsø og alle bedriftene kunne delta. Men det kan vi jo ikke lenger. 

– Derfor jobber vi nå med å teste ut ulike digitale løsninger både for å tilby kurs og gjøre det enklere for bedrifter å ha kontakt med hverandre. Vi ser for oss at vi kan ha enkle informasjonsmøter/foredrag tilgjengelig for alle.

Hvis det kommer noen fra for eksempel  Nordnorsk Filmfond kan vi streame slik at bedrifter andre steder får den samme informasjonen. Motsatt gir det også muligheter for at en bedrift i Kautokeino, som har en viktig happening, kan dele den med de andre bedriftene i Hermetikken-nettverket. 

Hvilken ny kompetanse kommer de nye bedriftene inn med?

– Vi ser at de nye kommer inn med produsentkompetanse, koreografi, dans, kunst, samisk kunst- og kultuttrykk og konserterfaring, for å nevne noe. Vil du sjekke ut hva våre medlemsbedrifter tilbyr av tjenester og produkter kan du lese mer på Hermetikken.no

Det er store endringer dere står overfor?

– Ja, men det er spennende og det utfordrer oss. Målet er at nettverket skal bli mer spennende å være en del av og at kulturnæringene i Finnmark skal bli sterkere, stoltere og enda mer sammensveiset. 

– For nye bedrifter som kommer inn håper vi at de ser kvaliteter hos hverandre og tenker at de kan jobbe sammen på enkelte oppdrag. I et nettverk er det enklere å få til. 

En del av kommunene har allerede næringshager, hva med de kulturnæringsbedrifter som vi være medlem i begge?

– Hermetikken er den eneste næringshagen som har bygd opp en spesialkompetanse på kulturnæringer, har arbeidet lenge med denne bransjen og vet hva det innebærer å drive denne typen bedrift, både når det gjelder muligheter og utfordringer. Det gjør at en del bedrifter, selv om de har næringshager i sin kommune, har lyst til å være med både hjemme og hos oss – uten at det koster skjorta.

– Derfor har alle næringshagene i Finnmark blitt enige om at kuturnæringsbedriftene skal ha mulighet til å være med i to næringshager til halv medlemspris. 

Er drømmen å få medlemmer fra alle kommuner i Finnmark?

– Klart det! Men det er ikke det som er den største drivkraften. Det som er målet for oss er å gi god hjelp og støtte til hver enkelt av våre medlemmer når de trenger det.

– Bedriftene er flinke til å ta kontakt og be om råd og hjelp i ulike situasjoner, og da skal vi være der for dem. Vi vil at kulturnæringene skal bli en sterk og voksende næring i Finnmark, at flere gründere skal se mulighetene for å etablere seg i denne næringen, og at det skal være lettere å lykkes når man er sammen i et nettverk som Hermetikken.