– Hermetikken har betydd hele forskjellen for meg og min bedrift!

 In Nyheter

– Jeg er så utrolig glad for at jeg lot meg overtale til å bli medlem i Hermetikken kulturnæringshage. Det sier Andreas Ausland i Peak Vision Media. Den støtten er uvurdelig for meg. Jeg opplever at jeg blir hørt og ikke minst forstått. Det er ikke alltid tilfellet at man blir forstått når vi som jobber i kreativ næring kommer med våre rare spørsmål og ønsker.

– Jeg jobber med store og små prosjekter både i Norge og i utlandet. Jeg må være lika bra som «eliten» som befinner seg i kanskje mer sentrale strøk enn Finnmark. Jeg er avhengig av det beste utstyret og sterke samarbeidspartnere for å kunne levere. Her har Hermetikken vært en viktig støttespiller.

– Hermetikken har hjulpet meg med flere prosjekter; Alt fra produksjonsmessige saker til søknader. Siden Hermetikken så godt forstår hva jeg driver med, så føler jeg at jeg får tilbake det jeg ønsker. Hermetikken har betydd hele forskjellen for meg og mitt firma.

– Så min klare anbefaling til de som ikke er medlem og som jobber innen den kreative næringen, bli medlem!