Vi har kanskje det du leter etter?

 In Nyheter

Har du noen ganger tenkt at du skulle hatt en firmagave, en konferansier, reklamefilm, grafisk designer eller andre kreative tjenester som har «spor av Finnmark»? 

At det hadde vært bra å finne sånt på en plass, så du slipper å lete? At du var sikret profesjonalitet og kvalitet?

Da er Hermetikken kulturnæringshage stedet å henvende seg til. Her har vi 32 kulturnæringsbedrifter med 53 ansatte som samlet sitter på et hav av kompetanse på tjenester og produkter du trenger eller kan komme til å trenge. 

I Hermetikken finner du bedrifter som tilbyr det meste av kulturnæringenes tjenester og produkter:

naturfoto – portrettfoto – nyhetsfoto – dokumentarfilm – reklamefilm – foredrag – grafisk design – kreativ bedriftsrådgivning – prosjektledelse – konferansier – prosessledelse – web-sider – presentasjonsteknikk – kommunikasjon – journalistikk – billedkunst – koreografi – scenekunst – teater – teaterinstruktør – skuespillere – forfattere – tekst – kreativ markedsføring – musikk – konserter – kulturopplevelser – utredninger – reiselivsprodukter – events – musikkvideo – lyddesign – kulturproduksjon – coach – taler – utstillinger – festivaler – bøker – tidsskrifter – filmprodusent – regissør – veggmaleri – sosialt entreprenørskap – kitekonkurranse – logoutforming – illustrering – illustrasjon – skiltutforming – dekor – turnéproduksjoner – produsenter – moderne kunst – naturbasert reiseliv – bokbad – debattledelse – kurs/workshop – generasjonshage –