Hermetikken kulturnæringshage

Hermetikken Kulturnæringshage ble etablert i 2001, og var den første Kulturnæringshagen i Norge. Vi er veldig stolte av å ha 20 års erfaring med å hjelpe kulturnæringsbedrifter både i hverdagen og med store utviklingsprosesser.

Vi er et team på 5 ansatte, med glødende interesse for å skape utvikling for kulturnæringene i Nord. I tillegg til vårt «interne» team, har vi 80 målbedrifter i Hermetikken Kulturnæringshage som besitter en enorm kompetanse og erfaring. Disse er vår kjerne, våre hverdagshelter og helt sentrale ressurser i vårt nettverk. Hermetikken Kulturnæringshage har god kontakt både med finansiører, utviklings- og fagmiljøer som er relevant for kulturnæringsaktører. Vi utvikler og igangsetter også prosjekter som kulturnæringsbedriftene kan ha nytte av.

Selv om vi er lokalisert i Vadsø, jobber vi med kulturnæringsbedrifter uavhengig av geografi. Vi tilbyr både kompetanseheving og rådgivning virtuelt, og er veldig opptatt av at alle kulturnæringsbedrifter skal ha tilgang til kompetanse, nettverket og gode tjenester uavhengig av hvor de er lokalisert.

Ønsker du å bli med i vårt nettverk, er det bare å ta kontakt.