Om oss

Hermetikken er den første kulturnæringshagen som ble etablert i Norge, og består i dag av 90 bedrifter som kreerer og leverer opplevelser, kunnskap, varer og tjenester både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vårt fremste mål er at Hermetikken skal oppleves som en viktig medspiller, guide, kobler, kunnskapsleverandør, møteplass og motivator til at kulturnæringsgründere blomstrer. At de leverer bedre, har det morsommere, samarbeider med dyktige folk og tjener enda mer penger.

Hermetikken Kulturnæringshage har arbeidet tett på kulturnæringsgründere i 20 år. Vi kjenner deres hverdagsgleder -og sorger kanskje bedre enn noen, og det er derfor samarbeidet med bedriftene er fundert på kunnskap og tillit.

Vi har et stort nettverk både innen næringsliv, virkemiddelapparatet og akademia, og er en koblingsaktør mellom bedriftene og mellom miljøene.