Hermetikken og Dáidadállu forsterker samarbeidet!

 In Nyheter

Nå styrkes samarbeidet mellom Hermetikken Kulturnæringshage og Dáiddadállu – Kautokeino kunstnerkollektiv, et nyetablert nettverk som samler kunstnere under samme tak.

Nylig dro daglig leder i Hermetikken, Mette T. Westlie og informasjonsansvarlig Torill Olsen til Kautokeino for å møte det kreative miljøet som er etablert i Kautokeino.

 – Det var et givende møte med folk som har høy kvalitet og profesjonalitet i sitt virke, og som er svært engasjerte og dyktige, sier Westlie.

– Vi har allerede et godt samarbeid med Dáiddadállu, men ønsker å få til enda tettere kontakt mellom miljøene og kanskje rede grunnen for å konkrete samarbeidsprosjekter. 

Det er imidlertid for tidlig å være mer konkret om omfang og innhold av samarbeidet. 

Ildsjelene bak kunstnerkollektivet er kunstnerne Máret Ánne Sara og Elle Sofe Henriksen.

– For oss betyr et tettere samarbeid med Hermetikken at vi kan vektlegge og fokusere vår kapasitet på selve kunsten, faget vårt som vi ånder for og som er grunnlaget for Daiddadallu og våre kunstnere.

Dáiddadállu er et samisk kunstnerkollektiv som ble etablert i Kautokeino, Finnmark i 2014. I dag er det 9 kunstnere som deler kontorlandskap på Dáiddadállu og har dermed et bredt og levende kompetansemiljø.

Kunstnerne på Dáiddadállu innehar spisskompetanse på hvert sitt felt og til sammen representerer de fag som billedkunst, grafisk design, film, forfatterskap, musikk, koreografi, interiør design og skuespill. Alle kunstnerne har base i Kautokeino, men reiser og jobber med prosjekter i hele verden.  

– Det er en gave for oss å ha Hermetikken på laget. Hermetikken har i løpet av sine 17 år i kulturnæringsbransjen, opparbeidet seg spisskompetanse innenfor næringsaspektet av kultur. For oss betyr det enormt mye kapasitet spart og en effektivisering av både enkeltbedrifter og for Daiddadallu som enhet, sier Máret Ánne Sara.

Hermetikkenlederen understreker at det Finnmark er velsignet med svært mange dyktige kulturnæringsaktører. Gjennom å samarbeide og utnytte hverandres sterke sider, kan vi lykkes enda bedre, sier hun.  

– I Dáiddadállu har de samlet samiske kunstnere som leverer høy kvalitet, de jobber internasjonalt og er nytenkende og modige. Hermetikken kan gjennom sin erfaring bidra med forretningsmessig kompetanse til den enkelte, og mange erfaringer for å drive et sterkt kunstnersamarbeid som Daiddadallu videre.

Jeg tror vi trenger hverandre, kan hjelpe hverandre og sammen bidra til at kunst og kultur fra nord blir ennå mer synlig og anerkjent, sier Westlie.

Máret Ànne Sara mener at hensikten med et tettere samarbeid er å forsterke det kreative nettverket her i nord.

– Men like viktig er det for oss å få lov til å benytte oss av den faglige næringskometansen som Hermetikken har opparbeidet seg spesielt rettet mot kultur. Å lære og benytte seg av hverandres erfaringer betyr årevis av arbeid spart og effektivisert, sier hun på vegne av hele Dáiddadálu.

__________________

Forsidebildet: F.v. Anitta Suikkari, skuespiller og frilanser, Ann-Sofie Jonsson, designer, Mette T. Westlie, leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Máret Ánne Sara, forfatter og kunstner, Elle Sofe Henriksen, koreograf og filmskaper og Anja Saiva Bongo Bjørnstad, skuespiller. (foto: Torill Olsen).