Hermetikken premieres!

 In Nyheter

Hermetikken kulturnæringshage får ekstra penger gjennom det nasjonale Næringshageprogrammet til å fortsette utviklingsarbeidet!

Hermetikken Kulturnæringshage er en av næringshagene i Norge som premieres med ekstra penger til å hjelpe flere bedrifter. Allerede fra årsskifte kommer økningen som skal brukes til nye måter å styrke og utvikle kulturnæringsbedriftene våre på.

Daglig leder Mette T. Westlie er veldig glad for nyheten fra Siva og Fylkeskommunen.

– Dette er en fantastisk nyhet for oss. Vi har vokst jevnt og trutt de siste årene, og vi ønsker å levere gode tjenester uansett hvor i fylket kulturnæringsbedriften befinner seg. At SIVA og Fylkeskommunen nå ønsker å satse sterkere på Hermetikken, gjør at vi kan legge skikkelig trykk bak dette arbeidet.  Denne tillitten skal komme bedriftene til gode.

Det er Fylkeskommunene som er oppdragsgiver til Næringshageprogrammet, som nå øker støtten til de næringshagene de mener har levert best resultater og har størst utviklingspotensiale. Hermetikken Kulturnæringshage er en av næringshagene som har kommet godt ut av den nye finansieringsmodellen.

– Godt arbeid over tid til nytte for bedriftene, gjør at hele 16 av 39 Næringshager i Norge får økt tilskudd gjennom Næringshageprogrammet, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

I en pressemelding fra SIVA fremkommer detaljene i overgangen.

En nasjonal evaluering viser at næringshager og inkubatorer over hele landet har hatt en sterk utvikling de siste årene. I 2021 får 39 næringshager og 33 inkubatorer til sammen minimum 182,9 millioner kroner i tilskudd via de to programmene. Det er 22,2 millioner mer enn i 2020, som gir en samlet økning på 13,8 prosent.

Næringshagene og inkubatorene mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater og antatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene vil gjelde ut programperioden, hvilket vil si de to neste årene. Næringshagene får 1,5 – 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer.

 Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet kan vise til meget gode resultater de siste årene, og viser at tilskuddsnivåer som følger av resultat og potensial i en nasjonal konkurranse gir tydelige insentiver til utvikling.

– Næringshager og inkubatorer gjør en kjempejobb for at bedrifter over hele landet raskere skal lykkes med sin vekst og utvikling. Det er ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i, sier Kjerstin Spjøtvoll.

 Norge er avhengige av at vi tar hele landets naturressurser, kompetanse, kunnskap og kultur i bruk slik at mange bedrifter lykkes.

– Vår rolle er å legge til rette for at flest mulig bedrifter får sjansen til å realisere sine forretningsideer, bli konkurransedyktige, samt å bidra til at flest mulig får den hjelpen de trenger for å vokse, helst også internasjonalt, sier Kjerstin Spjøtvoll.