Hermetikken satser på webinarer!

 In Nyheter

Hermetikken er nå klar med et nytt tilbud til kulturnæringsbedriftene: Nettbaserte kurs og nye møteplasser for kulturnæringene, såkalte webinarer.

Et webinar er et møte på nettet hvor folk samles om et tema for å høre et foredrag, jobbe med en problemstilling eller diskutere og lære av hverandre.

– Slik utnytter vi de teknologiske mulighetene til å gi kompetanseheving til bedriftene uansett hvor de er. Geografiløse løsninger er fremtiden, sier Mette T. Westlie, daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage. 

lead generation webinar

Vi gjøre ikke forskjell på folk!

Hermetikken Kulturnæringshage har mange dyktige medlemsbedrifter som er spredt over hele Finnmark. Avstandene er store og kostnader for å dra på kurs og fagseminarer er høye.

Ved å bruke teknologien aktivt får vi lagt til rette for at alle har muligheten til å få kompetanseheving og informasjon som er viktig for bedriften.

– Vi liker ikke at det gjøres forskjell på folk! Det skal være like enkelt for en bedrift i Hasvik å få informasjon og veiledning fra f.eks kulturrådet, som en bedrift lokalisert i Oslo, sier Westlie.

Høye ambisjoner

I første omgang tilbys webinarene til de bedriftene som er medlem i Hermetikken Kulturnæringshage og spesielt inviterte. Det langsiktige målet er å kunne tilby webinarer til kulturnæringsbedrifter uansett hvor de er lokalisert i Norge.

Denne satsingen på nettbaserte løsninger for bedriftene er et ledd i Hermetikkens langsiktige satsing på ulike geografiløse tilbud til bedriftene, sånn at de ikke trenger å være samlet fysisk på ett sted og heller ikke trenger å reise så langt.

I praksis betyr det at Hermetikken vil bygge opp digitale løsninger som kan benyttes av alle kulturnæringer, uansett hvor de bor. Webinartilbudet er en del av den virtuelle satsingen. 

Webinartilbudet åpner i november

Det første webinaret arrangeres allerede 2.november. Så går det slag i slag med 10 ulike webinarer fram til årsskiftet.  

Her vil det være fokus på økonomi, markedsføring på sosiale medier, festival-samarbeid og informasjon fra både Kulturrådet, Nord-Norsk Filmsenter og Fritt Ord for å nevne noen.  

– Vi ønsker å tilby webinarer med tema som bedriftene våre etterspør. Det ligger i kortene at bedriftene selv kan foreslå webinar-tema vi kan tilrette for, forteller Westlie.  

– Dette blir veldig spennende, og vi gleder oss til å komme i gang. Vi har høye ambisjoner og tror dette blir et viktig verktøy for å bygge ned avstandsulempene. Både mellom bedriftene i nettverket, og mellom bedriftene og deres samarbeidspartnere og kompetanseleverandører.