Hermetikken satser stort og virtuelt

 In Nyheter

Hermetikken Kulturnæringshage vokser stadig. For å møte den digitale hverdagen, styrke samarbeidet mellom bedriftene og gi tilbud til våre medlemmer også utenfor Vadsø går Hermetikken kulturnæringshage nå helt nye veier. Det første som skjer er at et utvalg av kulturnæringsbedrifter får tilbud om å være med på testing av webinarer og debattrom.

Geografiløse tilbud

Bakgrunnen for at Hermetikken nå setter i gang med å teste nye virtuelle løsninger er flersidig.

For det første er det viktig å gi et tilbud til alle kulturnæringsbedrifter uansett hvor de bor. En viktig del av Hermetikkens målsettinger overfor medlemsbedriftene er å tilby  kompetanseheving, inspirasjon, erfaringsdeling og arena for samarbeid.

For det andre er det viktig å møte den digitale hverdagen fordi mer og mer av kommunikasjon og nettverksløsninger blir nettbasert.

Og for det tredje er det en målsetting for Hermetikken å være en regional aktør for kulturnæringene langt utover Vadsø. 

– For Hermetikken kulturnæringshage og vårt arbeid går vi inn i en ny æra, sier daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette T. Westlie.

– Vi er så heldige at stadig flere ønsker å være med i vårt nettverk. Da må vi tenke nytt for å gi et godt tilbud som er geografiløst.  – Dette skal bli kjempespennende! Mange kulturnæringsbedrifter jobber mye alene og sitter spredt rundt i fylket. Vi ønsker å gi dem  både faglig påfyll, inspirasjon, og virtuelle møteplasser – uansett hvor de er.

Testing, testing

Det fins mange nettbaserte løsninger for kurs og annen kommunikasjon. Ikke alt er like bra eller like brukervennlig. 

– Derfor må vi teste hvilke tekniske løsninger som fungerer best for oss og for de som skal få tilbudet, forteller Westlie. 

– Nå skal vi først teste hvordan ulike typer kurs egner seg for webinar og debatt. I denne testperioden er det tre tema som er valgt ut:

Webinar 1 –  ”Hold ut. Fortell!” med  Jakob Arvola. 

Webinar 2 – ”Moms for kulturnæringer” med Dag Norum.

Webinar 3 – ”Godt salg – minutt for minutt” med Markus S. Bensnes.

– Webinarene gjennomføres i oktober/november og er selvsagt gratis for våre medlemmer og «test-panel», understreker Hermtikken-lederen.

– Det kule er at vi gjennom gode virtuelle løsninger kan tilby et innhold som er veldig målrettet for våre bedrifter, og vi kan hente inspiratorer og fagpersoner fra hele verden etterhvert.  

Veien videre

Westlie forteller at det kommer til å bli mye testing fremover.

– Vi må evaluere resultatene, få tilbakemelding fra bedriftene på hvilket innhold de ønsker seg, og vurdere hvordan tilbudene skal gjøres tilgjengelig, markedsføres og prises. Jobben er akkurat begynt, og det er viktig for oss å lytte til bedriftene våre nå når vi utvikler nye tjenester.

Styreleder i Hermetikken Kulturnæringshage Kristian Wengen er pådriver i dette arbeidet. Han mener det er svært viktig at næringshagen bygger regionale tilbud slik at flere kulturnæringsbedrifter kan få nytte av kurs- og kompetanseheving.

Hermetikken har fått støtte fra Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken Nord-Norge og Innovasjon Norge til å jobbe frem nye virtuelle løsninger, noe som er svært viktig for at vi skal kunne drive frem et slikt arbeid.

– For oss er det viktigste av alt å kunne tilby vårt kulturnæringsnettverk fremtidsretta løsninger og et innhold som er godt og relevant. Det gir våre bedrifter styrke og kreative utviklingsmuligheter, avslutter Westlie.