Hermetikken skuer til det kreative Europa

 In Nyheter

Hermetikken kulturnæringshage ønsker å ta del i mulighetene som ligger i Kreative Europa. – Vi har bedrifter i nettverket som allerede jobber med kontakter i utlandet, det kan det fort bli mer av det, sier næringshageleder Mette Westlie etter møter med Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt (NFI) i Oslo.

Nylig var Hermetikken-lederen og informasjonsansvarlig Torill Olsen i Oslo for å se nærmere på hvordan kulturnæringsbedriftene i nettverket kan samarbeide enda mer med Europa. Kreativt Europa Norge har to delprogrammer som man kan søke på. Det ene er Kunst- og kultur som administreres av Kulturrådet. Det andre er for TV, film og spill – Media, som administreres av Norsk Filminstitutt.

En reise i kreative muligheter

– Vi reiste til Oslo for å få vite mer om hvilke muligheter Hermetikkens kulturbedrifter har for å kunne søke på midler til å bli enda mer internasjonalt rettet, sier Westlie. – De fleste bedriftene hos oss jobber allerede internasjonalt og har trening i den type samarbeid, en retning som vi ser at regjeringen ønsker at vi kulturbedriftene skal gjøre mer av. Så hvorfor søker de da ikke midler som allerede ligger er? Dette var bakgrunnen for vår «kreative» reise til Oslo. 

Europeisk kultursamarbeid

Lillian Solheim jobber for Internasjonal seksjon og kan fortelle at den delen av Kreativt Europa som de har ansvaret for inneholder muligheter for kulturbedrifter å søke støtte for nettverkssamarbeid, samarbeidsprosjekter, workshops og et utall andre større og mindre prosjekter. – Det er mange muligheter både for store og små bedrifter. Vi er der for å svare på spørsmål og bistå med kontakter og med søknadsprosessen, så det er bare å ta kontakt, sier Solheim (bildet).

Les mer om Kulturrådets del av Kreativt Europa

EØS-midler gir matchmaking-støtte

Norsk Kulturråd er norsk kontaktpunkt og programpartner for kulturutvekslingsprogrammene  innenfor EØS-midlene, forteller Solheim. – Disse midlene skal bidra til å fremme kulturell dialog og europeisk identitet. – Vi samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogrammer. Norske kulturaktører kan også være med på bilaterale prosjekter med mottakerlandene Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn. Her kan man søke om alt fra såkornmidler, workshops, internasjonale nettverk, utstillinger og «matchmaking», for å nevne noe. Over hundre norske kulturaktører er for tiden med som prosjektpartner. I inneværende periode er de fleste midlene allerede utlyst, men det er bare å ta kontakt for mer informasjon, sier Lillian Solheim.

Les mer om EØS-midler.

Kreativt Europa støtter film og media

– Det er mye enklere søknadsprosedyrer enn før, og det er høy suksessfaktor for de som søker, sier Benedikte Danielsen, informasjonsrådgiver for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt (bildet). Vi møtte henne i filmens hus der hun jobber med å hjelpe filmskapere og andre i mediebransjen til å søke støtte fra midlene som ligger i Kreativt Europa. Her kan du få støtte til kurs, film- og spillutvikling, tv-prosjekter, distribusjon, filmfestival og mye mer, sier Benedikte. – Det er kreative Europa som støtter både store og små prosjekter, men vi som kan hjelpe til med søknader, så det er bare å ta kontakt. 

Les mer om Kreativt Europa – media.

Veien videre?

– Vi ønsker at våre bedrifter får informasjon nok til å kunne ta del i de finansielle muligheter som ligger i ordningene innenfor Kreativt Europa. Derfor dro vi på denne reisen for å få informasjon og få kontakter i de institusjonene som administrerer disse ordningene, sier Westlie. 

– Det er dessuten altfor få fra nord som søker ordningene, og det er jo synd at vi skal gå glipp av muligheter andre kulturnæringsmiljø i andre deler av landet gjør seg nytte av.

Derfor vil vi i løpet av juni arrangere et større informasjonsmøte der vi inviterer Hermetikken-folket og andre interesserte til et dypdykk i støtteordninger fra Kreativt Europa. 

_________________________________
FAKTA:

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og
kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder
euro i perioden 2014-2020. 

Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi
ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir
norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter
til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et
større europeisk publikum.

Kreativt Europa har to hovedprogram som administreres
av ulike institusjoner. Delprogram «Kunst og kultur»
administreres av Norsk Kulturråd. Delprogrammet for
«TV, film, spill – Media» administreres av Norsk Filminstitutt (NFI).  

Les mer om Kreativt Europa her.