Hermetikken-suksess fører til økt bemanning!

 In Nyheter

Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø vil doble bemanningen! Stor aktivitet og mange flere medlemsbedrifter gjør at næringshagen nå skal ansette både prosjektutvikler og regnskapsfører. 

– Det gjør at vi kan bli enda flinkere til å gjøre kulturnæringsbedriftene sterkere. Samtidig gjør det oss i stand til å satse enda større med nye prosjekter og spennende utviklingstiltak, sier daglig leder Mette T. Westlie.

Hermetikken Kulturnæringshage har vokst jevnt og trutt de siste årene, og har nå 37 medlemsbedrifter i 12 kommuner i Finnmark. Og enda flere kan det bli, tror Westlie.

For det ligger store planer i å lage bedre tilbud til bedriftene med blant annet webinarer, kurs, møteplasser, nettverksbygging og ikke minst 2 personer til som kan bistå bedriftene med prosjektutvikling og økonomi. 

– Det tror vi gjør at enda flere vil bli medlemmer hos oss!

Sier Westlie som sammen Torill Olsen som til nå har styrt skuta. Det er nok å gjøre, forsikrer de. 

– Alle tegn tyder på at kulturnæringene kommer til å stå for stadig mer av veksten i fylkets næringsliv. Da må vi være rustet til å møte den fremtiden.

Sier Westlie og understreker at selv om Hermetikkens hovedfokus er på dagens medlemsbedrifter, er det også viktig å styrke Hermetikken som organisasjon for videre vekst. Hermetikken kulturnæringshage blir mer og mer kjent, og vi tror det er behov for våre tjenester og vår kompetanse også utenfor fylkets grenser.  

– Det er troen på dette vekstpotensialet som gjør at vi kan ansette flere nå, sier Westlie.

Viktig med kompetanse på prosjektutvikling

Kulturnæringene arbeider i stor grad prosjektorientert, på tvers av sjangre og er ofte nytenkende og kreative. De driver et konstant utviklingsarbeid, noe som er ganske krevende.  

– Derfor ønsker vi å ansette en prosjektutvikler som kan være en god veileder for bedriftene både i utviklingsarbeidet, struktur, økonomi og ift. virkemiddelapparat, sier Westlie.

For oss er det viktig å bidra til at bedriftene faktisk kan jobbe med videreutvikling av sin virksomhet, og ikke gå seg fast i daglige rutineoppgaver. Men det krever stor innsats og vi håper at vår prosjektutvikler kan bistå bedriftene i dette arbeidet. 

Orden i sysakene

Undersøkelser viser at mange små bedrifter sliter med økonomi og regnskap, ofte på grunn av manglende kapasitet. Kulturnæringsbedrifter har sitt hjerte i produktet eller tjenesten, men for å drive en sunn bedrift må man også ha det forretningsmessige på plass.  

Derfor ansetter Hermetikken en autorisert regnskapsfører som kan tilby bedriftene regnskapstjenester, veiledning, rådgiving og opplæring.

Slik håper man at Hermetikken kan avlaste bedriftene for oppgaver, styrke deres økonomikompetanse slik at de får brukt mer av sin tid på det de skal selge og tjene penger på.

– Vi trenger derfor regnskapsførere som bygger opp spesialkompetanse på kulturnæringsvirksomheter og deres driftsform. Vi tror at disse tjenestetilbudene kan være interessante for kulturnæringsaktører også andre steder i landet.

– Dersom vi opplever stor respons og etterspørsel vil det kanskje bli enda flere ansatte i Hermetikken kulturnæringshage etter hvert, sier Hermetikken-lederen med et smil.

Her er stillingsutlysningen:

Ledig stilling som prosjektutvikler og autorisert regnskapsfører