Hermetikken tilbyr økonomikurs for småbedriftsledere

 In Nyheter

 – Mange gründere og bedriftsledere etterspør økonomikurs som er tilpasset små bedrifter. Det behovet gjør vi noe med og tilbyr økonomikurs både for Hermetikken-medlemmer og andre bedriftsledere i regionen. Det sier Mette Westlie, leder for Hermetikken Kulturnæringshage. 

Møter et behov

Småbedriftsledere har like mange utfordringer med økonomistyring som store bedrifter, men de har ikke egne økonomiavdelinger eller ansatte som tar seg av det. – De må kunne alt selv, ved siden av alt det andre de må gjøre som bedriftsledere. Men ikke alle har tid og kompetanse til å sette seg inn i de økonomiske styringsmuligheter som bedriften har. Det er årsaken til at Hermetikken når kjører et eget økonomikurs for småbedriftsledere. 

Noe for enhver

Kurset to-delt med innføringskurs første dag og økonomiplanlegging andre dag. Økonomi er en egen profesjon, men det skal en del kunnskap til for å kunne vite hva man har behov for og hva man kan og bør overlate til regnskapsføreren.

Småbedriftsledere er heller ikke en ensartet gruppe, noen kan en del om økonomi, andre er nybegynnere. Derfor er kurset bygd opp slik at første dagen et innføringskurs der man går gjennom økonomibegrep, hva regnskapet kan brukes til, momsspørsmål og samarbeid med regnskapsføreren. 

Dag to handler økonomiplanlegging, der det å sette pris på tilbud, budsjettarbeid, økonomikontroll og tips for å spare kostnader er noen av temaene som tas opp. Deltakerne kan selv velge om de vil være med på en av dagene eller begge. 

Bedriftsrådgiveren 

– Vi har vært så heldige å få Dag Norum som bedriftsrådgiver til å lede kurset. Han har over 20 års erfaring med å gi kurs og råd til småbedrifter. Han er småbedrifts leder selv og kjenner derfor godt til våre utfordringer og vår hverdag. Norum jobber også som mentor for en rekke småbedrifter innen ulike næringer.

I forbindelse med kurset er det også mulig å stille individuelle spørsmål til Dag Norum. Har du konkrete problemstillinger, noe du lurer særskilt på og som du ønsker at Dag skal ta opp på kurset, så er det fullt mulig. Da kan du sende noen ord til meg på forhånd, så videreformidler jeg dette til Dag, sier Westlie. 

Om kurset 

Kurset er i Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø: Møterom i «Banken», tollbugata 16.

Tidspunktene er: 26. oktober kl. 12.00 – 16.00 og 27.oktober kl. 09.00 – 13.00

Innføringskurset på dag 1 har følgende tema:

Regnskapet mitt, hva kan jeg bruke det til?

– De vanskelige ordene i regnskapet og hva de betyr: Balanse, avskrivninger, omløpsmidler, fordringer, overskuddsfond.

– Hva er forskjellen: Inntekter/innbetalinger, utbetalinger/kostnader, resultat/balanse, avdrag/avskrivninger, egenkapital/aksjekapital

– Momsregnskapet: hva er momsregnskapet og hva betyr det for min bedrift?

Jeg og regnskapsføreren

– Hva er det en regnskapsfører ikke kan gjøre, hva er det han absolutt bør gjøre, hvordan får ned kostnader på regnskapsføreren?

Bedriftsrådgiveren svarer

Dag svarer på spørsmål som deltakerne har sendt inn før kurset.

 Økonomiplanlegging på dag 2 har følgende tema:

– Hvordan sette rett pris når jeg skal gi et tilbud (kalkyler) 

– Hvordan finne ut om jeg vil ha penger på konto det neste halvåret (likviditetsbudsjett) 

– Hvordan finne ut hvor mye jeg må selge det neste halvåret. (salgsbudsjett) 

– Planlegge årets drift ved å sette opp et budsjett (resultatsbudsjett) 

– 8 praktiske tips for å få mer kontroll på økonomien i bedriften min. 

– 8 måter å spare kostnader på 

– Bedriftsrådgiveren svarer på spørsmål 

Pris: For Hermetikken medlemmer kr. 300,- per dag. Andre deltakere kr. 600,- per dag. Du kan velge om du vil delta på begge eller bare en av dagene. 

Påmelding: Send din påmelding mette@hermetikken.no