Hørselshjelp til Hermetikken

 In Nyheter

Hørselshjelpen AS fra Kirkenes ble medlem i Hermetikken for å få inspirasjon og ideer til bedriftsutvikling, sier daglig leder Nann-Helen Hartgen Varsi.

– Vi er alene i Finnmark med denne type virksomhet som vi i Hørselshjelpen tilbyr. Vi er små, men har ambisjoner og et stort område å jobbe med. Etter første besøk og samtale med Mette og Torill så var jeg ikke i tvil om at i deres hender vil det være muligheter for gode kreative innspill og inspirasjon videre. 

Nå har de store planer om å få til en utvikling av firmaet som også kommer til gi oss utfordringer i form av å ha gode planer. Da må vi ha gode kreative samarbeidspartnere.

Hørselshjelpen er en kjempespennende bedrift å få med i Hermetikken, sier daglig leder Mette Westlie.

– Sosiale entreprenører er en gruppe på full fart inn i næringslivet, og Hørselshjelpen er et kjempegodt eksempel på dette.

Kompetanse og erfaring

Hørselshjelpens daglige leder, Nann-Helen Hargen Varsi, er autorisert audiograf med solid utdanning og erfaring.

Hun kommer opprinnelig fra Skutvik, Hamarøy i Nordland fylke, og har arbeidet ved Sørlandet sykehus i 16 år før de tok Norge på langs og havnet i Kirkenes. Der har hun jobbet på øre-nese-hals avdelingen ved Kirkenes sykehus i snart 5 år.

– Her utfører diagnostisering av hørsel, tilpassing av høreapparater, justeringer og kontroller. Dette er min hovedjobb mens Hørselshjelpen as er min bijobb pr i dag.

Sammen med ektemannen Per Inge Varsi fra Karasjok er planen å satse 100 % med Hørselshjelpen. Han har jobbet som maskinfører i 20 år, men omskoleres nå for jobb i Hørselshjelpen as på heltid. Der skal han være teknisk reparatør/ansvar for spesialstøpt sortement.

Et nytt mobilt tilbud

Nann-Helen og Per Inge i Hørselshjelpen tar sikte på å gi et mobilt tilbud. Det er vanskelig for mange å komme seg til sykehus når hørselen svikter. Og for de som alleredehar høreapparat kan det være en utfordring å reise i all slags vær.

Hørselshjelpen AS kan da komme til kunden med høreapparatservice, reparasjoner, salg av utstyr og deler til høreapparater, forteller den entusiastiske gründeren. 

– Vi Forebygging av støyskader, salg av spesialstøpt hørselsvern, jegerpropper, musikerpropper, kommunikasjonsutstyr mm. Dessuten planlegger vi å tilby kurs bruk og stell av høreapparater.

Nye gründere på nye områder

Som daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage er Mette Westlie opptatt av å få inn nye typer bedrifter der innovasjon og vekstlyst står sentralt. Sosialt entreprenørskap er en del av dette nye, vi har jo allerede Trivselslaben AS som representerer dette feltet som medlemsbedrift.

– Det offentlige trenger hjelp fra private næringsaktører som kan supplere tjenestetilbud som det offentlige leverer. Hørselshjelpen kan bidra til at flere i Finnmark kan få god og rask hjelp til f.eks å få reparert sine høreapparat, eller at flere ser at de faktisk kan få bedret sin livskvalitet ved å ta i bruk høreapparat.

For Hermetikken er det alltid spennende å jobbe med bedrifter som går nye veier. De må gjerne være litt «brøytebil» og tenke kreativt både i forhold til tjenestetilbud og innsalg til kundene. Det liker vi, avslutter Mette.