Hvilke faktorer har betydning for om entreprenører innenfor kulturnæringen velger å bli i næringsfellesskapet Fabrikken eller forlate det?

 In Forskning og publikasjoner

masteroppgaveHvilke faktorer har betydning for om entreprenører innenfor kulturnæringen velger å bli i næringsfelleskapet Fabrikken eller forlate det?
Kjennetegn ved bedriftene, samt omfang, motivasjon og andre faktorer for inn- og utflytting. Masteroppgave, Høgskolen i Lillehammer. Ingebjørg Boye, 2012.