Hvis innovasjon er viktig?

 In Nyheter

Nå får bedrifter i Finnmark og Troms muligheten til å bli mer nyskapende og rustet for fremtiden. Det lover Innovasjon Norge, som satser stort på et nytt kursprogram for bedrifter i nord som vil videre. Med på laget er Hermetikken-bedriften Kreativ Industri ved Lone Hegg!

– Dette tilbudet er helt nytt og gir hjelp til utviklingsprosjekt og gode verktøy for innovasjon i bedriftene som blir med, forteller Lone Hegg i Kreativ Industri. – Dette er noe av det beste Innovasjon Norge har å tilby, for man jobber tett med bedriftene. Hegg er innleid som prosjektleder for Fram-programmet i Finnmark, en av to prosjektledere som ble utpekt til å kjøre dette etter en anbudsrunde for 3 år siden. Hun ledet det aller første Fram Innovasjon i Norge, og er nå prosjektleder første gang det kjøres i Finnmark og Troms.

Hva er FRAM Innovasjon?

For de uinnvidde fins det tre FRAM-program som er Innovasjon Norges fremste merkevare for utvikling av bedrifter og ledere. Det fins Fram marked, som retter seg mot bedrifter med internasjonale ambisjoner/potensiale. Det fins også FRAM strategisk ledelse, og det vi her snakker om her; FRAM Innovasjon. – De andre programmene er mer om generell forretningsutvikling, i dette programmet skal man fokusere på en innovasjonsprosess i sin egen bedrift i løpet av ett år, forteller Hegg.

Les mer om FRAM Innovasjon her: Slik tjener du penger på å tenke nytt.

Hvorfor FRAM Innovasjon?

 

Innovasjon Norge setter i gang FRAM Innovasjon i Troms og Finnmark, fordi innovasjon i næringslivet er en viktig vekstfaktor for bedriftene, slik at de kan møte etterspørselen i et skiftende marked. – Vår rolle er å bidra til innovasjon i næringslivet, det er et viktig fokus som vi er svært opptatt av.

Det sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Finnmark, Kai Lund. Det er han som har administrative ansvaret for FRAM Innovasjon som starter i vår
region nå.

 

FRAM for hvem?

– Vi ønsker å tilby FRAM Innovasjon til virksomheter som trenger fornyelse av sine produkter eller tjenester i nye spennende markeder, sier Lund. Vi ser for oss at de som melder seg på er bedrifter med potensiale for vekst. Lone Hegg ser for seg at bedriftene som melder seg på har vilje, evne og guts til å stå på, tenke nytt og bruke tid mellom samlingene til å jobbe. – Det er vilje og driv som er viktigst, kanskje vil man få størst effekt om to stykker fra samme bedrift kan delta samtidig, sier hun. – FRAM Innovasjon er ingen kosetur. Det kreves stor egeninnsats for å oppnå resultater, står det å lese på Innovasjon Norge sine nettsider.

Krav til FRAMs prosjektledere

Lone Hegg er innleid prosjektleder for FRAM Innovasjon i Finnmark og Troms etter at hun, sammen med en prosjektleder til, vant anbudet for 3 år siden og ble utpekt til å lede programmet. – Jeg har ansvaret for hele prosjektet og leier inn konsulenter/rådgivere etter hva som er behovet, sier hun. Det er personene og ikke bedriftene de kommer fra som blir valgt som prosjektledere. – De har godkjenning fra Innovasjon Norge og representerer oss i FRAM, sier Lund.

Vil du være med?

Nå starter rekrutteringa av deltakere, – det er plass til 4 fra Finnmark og 5 fra Troms, forteller Lone Hegg. Oppstart av programmet blir allerede i april. Bedriftene må planlegge et utviklingssprosjekt i bedriften, kunne sette av tid å være med på samlinger, prioritere utviklingstid mellom samlinger og kunne betale egenandelen, samt kostnader til reiser til samlinger. I utvelgelsen vil de bedriftene som har størst potensial for vekst og størst vilje til utvikling prioriteres. Samlingene vil gjennomføres i Tromsø og Alta. Egenandelen er kr. 20 000,-, og bedriftene betaler selv utgiftene til reise og opphold.

Les mer her: FRAM Innovasjon for Troms og Finnmark.