HVORDAN LYKKES STORT SOM SMÅ?

 In Nyheter

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skaper vekst og utvikling i mikro-bedrifter fra 1 til 4 ansatte. Det meste av teorier og verktøy som brukes i bedriftsutvikling i dag, er laget for bedrifter som er mye større.  Hermetikken Næringshage har i samarbeid med Finnmark-, Møre og Romsdal- , og Buskerud Fylkeskommuner startet et forskningsprosjekt for å få frem ny kunnskap som gjør at vi kan jobbe riktigere og bedre for mikrobedriftene.

 

Forventet ferdigstilt: Desember 2015.

Status:  Forprosjekt igangsatt 1.januar 2015.  

Finansiører: Finnmark-, Møre og Romsdal- og Buskerud Fylkeskommuner, Kulturdepartementet, Regionalt Forskningsfond Nord-Norge og Hermetikken Næringshage