Internasjonal interesse for Trine Hamrans grensefortellinger

 In Nyheter

Trine Hamran er i Bulgaria for å lage et par borderstories, som er korte filmer om folk i grenseland. – Mine kolleger i Barents Observer var med å publisere filmfortellingene i nettdokumentaren Borderstories.no som jeg laget for to år siden, og nå ønsker de flere filmfortellinger litt i samme gate, men fra Balkan. Jeg synes dette er veldig spennende, sier hun. 

Det er Atle Staalesen i Barentssekretariatet som står bak bestillingen. Akkurat nå er han og Hamran på jobb Bulgaria, hvor de skal reise rundt i en uke og treffe folk som er involvert i grensesamarbeid. Bulgaria har grense mot en rekke stater, fokus denne gangen er på grensene mot Makedonia og Tyrkia, som har noe ulik problematikk.

Viktig med uavhengig journalistikk

For Staalesen handler arbeidet med Borderstories om hva man med norske EØS-midler kan bidra med på Balkan, og da er blant annet journalistikksamarbeid viktig. – Det er helt i min gate. Fri og uavhengig journalistikk er et viktig grunnlag for ethvert demokrati, sier Hamran. – Vi har derfor møtt en rekke journalister, og det er spennende å lære om hvordan de jobber over grensene, og hvordan de ser på tema som ytringsfrihet og pressefrihet. Det er noe fint med å få være med på dette, som journalist med et hovedfag i sosialantropologi, å se hvor mye vi kan lære av hverandre. Alt er jo ikke perfekt i Norge heller.

Publiseres internasjonalt og for Barents Observer

Hamran lager disse filmfortellingene til publikasjon på nettsidene til Barents Observer, men også andre er interessert. For eksempel gjelder det den norske ambassaden i Bulgaria som vil dele borderstories, det vil også brukes i EØS-sammenhenger i Bulgaria. Det er norske EØS-midler bak de prosjektene som nå jobbes med, og som Barentssekretariatet i Kirkenes er med å forvalte.

Likheter mellom Barentsregionen og Balkan

– Vi har også sett på andre typer folk-til-folk-samarbeid som for eksempel det lokale teateret i Kyustendil ved grense n til Makedonia og Serbia gjør, forteller Hamran. – Dette ligner mye på hva Samovarteateret i Kirkenes også driver med; grensekryssende arbeid og formidling. Så jeg som videojournalist og grensemenneske blir veldig engasjert, og man ser så mange likheter mellom oss som bor i Barentsregionen og de som bor på Balkan.

Datajournalistiske fortellinger

Det skal også være en konferanse i datajournalistikk i Sofia, et initiativ for å utvikle datajournalistikk på Balkan. Prosjektet bygger på erfaringene fra Barentsregionen med Patchwork Barents. – Her heter det Patchwork Balkan og skal utvikle grensekryssende journalistikk og bruk av data for å bygge gode journalistiske fortellinger bygget på tall og fakta, sier Hamran.

Flere Borderstories

Barents Observer ønsker et nytt borderstories-univers for flere grenseregioner. Derfor blir det sannsynligvis en tur til Slovakia til høsten, med litt samme målsetting som Bulgaria-prosjektet. – Det er moro, Norge eksporterer demokratibygging, og jeg eksporterer konseptet med borderstories som jeg fant på etter å ha levd noen år her oppe i det fantastisk spennende grenseområdet Barents, avslutter Hamran.

En bauta på sitt felt

– Som leder for kulturnæringshagen er det viktig å trekke frem for en kvalitet det er for oss å ha Trine Hamran som medlem hos oss. Hun utgjør en del av et bredt formidlingsmiljø som vi har i vår næringshage, men er samtidig en bauta innenfor sitt felt. Det sier leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette T. Westlie. – Det er viktig for et miljø som vårt at vi har folk som jobber internasjonalt. Det er et kvalitetsstempel, gir flere og nye kunder og de som gjør som Trine får erfaringer og kunnskap som hele miljøet i Hermetikken drar nytte av. 

 Bildetekst: Nikolay Dochev, Atle Staalesen, Trine Hamran, Toni Jakimovski. De to jobber i JTS Kyustendil, som forvalter midler til grensekryssende samarbeid mellom Bulgaria og Makedonia.