Kjøp vår kompetanse

 In Kulturnæringsutvikling

Hermetikken Næringshage har arbeidet med kulturnæringsutvikling i over 10 år, og har opparbeidet betydelig kompetanse på området.  

 

Vi har alltid samarbeidet tett med forksnings- og utviklingsmiljøer i Norge, samtidig som vi sitter tett på kulturnæringsbedriftene og deres hverdag. Ikke mange andre kan vise til å ha samme kombinasjon av både utviklings- og aktørkompetanse på kulturnæringer som Hermetikken Næringshage.

Vi har i løpet av våre 10 år både igangsatt forskningsprosjekter, blitt forsket på, utviklet og implementert metodeverktøy, gjennomført kartlegginger, og ikke minst utviklet og ledet utallige utviklingsprosjekter. 

Vi stiller gjerne med vår kompetanse i prosjekter, utredninger og liknende.