Kultur som kraft i samfunnsdebatten

 In Nyheter
Foto: Torgrim Halvari (torgrim1@me.com)

Kunst og kultur binder folk sammen. Som et superlim som ikke kan kopieres av noe annet. Det gjør oss opplyst og det utfordrer våre perspektiver og hjelper å avklare våre verdier, både egne og fellesskapets. Det har gjort oss i stand til å fortelle historier gjennom kunst, musikk, filmer, scenekunst og bøker som formidler hvem vi var før, hvem vi er nå og hvem vi vil være fremover – hvilket samfunn vil vi ha?

For kultur er ikke bare en gave, det er også en betydelig oppgave.  Kultur kan påvirke ordskifte, samfunnsdebatten og politiske beslutninger. Dette er en oppgave kulturaktører i Nord tar på alvor og står frem som en spydspiss i brennheite samfunnsspørsmål vi står midt oppe i.

For over 500 dager siden slo Høyesterett fast at konsesjonen til vindmøllene på Fosen bryter med menneskerettighetene og urfolks rett til kulturøvelse. Sterke og modige står samisk ungdom frem for å stille den norske stat til ansvar, og for å beskytte sine rettigheter, kultur og kulturarv. Utallige bilder, design, musikk og poesi er delt i sosiale medier for å løfte frem saken, og en bred gruppe kulturaktører sto sammen om å arrangere støttekonsert.  Kunst og kultur SKAL yte kritikk og være en av ytringsfrihetens vaktbikkjer! Og bedre vaktbikkjer enn de vi har hatt i denne saken skal man leite lenge etter.

I Øst har Pikene på Broen akkurat avsluttet nok en suksessfull gjennomføring av Barents Spektakel. Med tema tillit og kultursamarbeid i Barents tar de på seg oppgaven å løfte frem den vanskelige debatten om et samarbeid med en nabo som velger invasjon og krig. Kulturarbeidere fra hele Europa samlet seg for å dele idéer, tanker, bekymringer og håp. Idéene og tankene var mange og spredte, men felles for forsamlingen var dette: Kultursamarbeid, kommunikasjon og tillit på tvers av grenser bør være høyt prioritert, da kunsten og kulturen kan bidra til å formidle viktige synspunkter og knytte oss mennesker sammen – selv om verden er i krise. Pikene på Broen og Samovarteateret mottok også Thorvald Stoltenbergs pris 2023 for det viktige arbeidet de gjør i grenseregionen med å skape opplevelser og arenaer for nye erfaringer, refleksjon, kunnskap og dialog på tvers av landegrenser. Det kan du lese mer om HER. Så utrolig fortjent!

La det ikke være tvil. Kunst og kultur er en forutsetning for et godt, inkluderende og opplyst samfunn og har en betydelig kraft i samfunnsdebatten. Heldigvis har vi mange sterke stemmer og ekstremt dyktige kunst- og kulturarbeider i Nord. Vi heier på dere alle!