Kulturnæringens betydning for norsk økonomi

 In Forskning og publikasjoner

kulturnringasbetydningKulturnæringens betydning for norsk økonomi
Status og utvikling 2000-2009. Formålet har vært å oppdatere kartleggingen av kulturnæringene i Norge så korrekt som mulig med utgangspunkt i Østlandsforsknings definisjon av næringen.