Kulturnæringer er tatt inn i varmen!

 In Nyheter

– Kulturnæringer er tatt inn i varmen igjen! Det sier Margit Klingen Daams, som er Innovasjon Norge sin nasjonale «kultursjef». Nå jobber hun med skreddersydde virkemidler for kulturnæringen!

I Innovasjon Norge i Oslo er det  hun som leder kulturnæringssatsingen, en jobb hun har hatt i halvannet år allerede. Hermetikken møtte henne i Oslo under et møte med Norsk kulturråd, en institusjon de samarbeides mye med. – Jeg jobber i tett samarbeid med kulturrådet, det syns jeg er veldig gøy, sier Klingen Daams. – De kommer med den kulturfaglige kompetansen, og Innovasjon Norge med den næringsfaglige kompetansen. Til sammen skal det utgjøre et godt grunnlag for å satse på kultur.

Økt interesse for kulturnæringer

Det er forrige regjering som satte i gang satsingen med handlingsplanen for kulturnæringen «Fra gründer til kulturbedrift». – I starten var det lite interesse for det, men sakte men sikkert har kulturnæringen blitt tatt inn i varmen, sier Klingen Daams. – Både folk internt og eksternt skjønner hvorfor vi skal fokusere på denne bransjen og vil lære mer. Jeg pleier å argumentere for at kulturnæringen kan være en pilot for å se de små bedriftenes utfordringer.

Gladnytt for Hermetikken

– For oss er det svært gledelig å høre at kulturnæringene blir stadig viktigere i Innovasjon Norge sentralt, og vi tror arbeidet som Margit Klingen Daams gjør er nøkkelen for å få fokus på dette viktige området. Det sier Hermetikken-leder Mette Westlie etter møtet med Klingen Daams i Oslo. Hun mener imidlertid at Innovasjon Norge i Finnmark allerede har fokus på kulturnæringene og er en helt sentral aktør i utviklingen av denne næringen i vårt fylke. – Det syns jeg de skal få skryt for, sier Westlie.

Tilpasse ordninger for kulturnæringene

– Det har ikke blitt etablert noen helt nye ordninger for kultur, satsingen fokuserer på eksisterende virkemiddel med samme krav som for andre næringer. Det som er viktig er å etablere en forståelse for at verdiskaping innen kulturnæringen kan se annerledes ut enn for andre næringer, sier Klingen Daams. – Utfordringen er at vi allerede har 3 virkemidler vi skal bruke i satsingen, men det er virkemidler som er etablert for andre bedrifter enn kulturbedrifter og som derfor trenger å tilpasses kulturnæringen. 

Les mer om Innovasjon Norges kulturnæringssatsing her.

Kulturmentorer  

Mentortjenesten er en tjeneste som Innovasjon Norge har tilbudt bedrifter i mange år allerede og det er en ordning som fungerer godt. – Det vi nå ser på er om vi skal satse på flere kulturmentorer, rådgivere som har ett bein i begge leire, både i næringslivet og i kulturlivet/kulturnæringene, sier Klingen Daams. – Vi har jobbet aktivt med å spille inn kulturmentorer og vil fortsette med det. Hermetikken Kulturnæringshage har allerede kulturmentorer for enkelte bedrifter. – Det fungerer svært godt. Vi ser at kulturbedrifter som får mentorer som forstår kulturdelen i næringsvirksomheten deres er helt sentral for å få en helhetlig nytte av mentorordningen, sier Westlie. 

Bedriftsnettverk for kulturnæring

– Når det gjelder bedriftsnettverksordningen er fokuset på samarbeid mellom 3-7 bedrifter med mål om felles verdiskaping. Det er noen kriterier som er utfordrende for kulturbedrifter, men vi ser på muligheten for kompetansenettverk, sier Klingen Daams. – Kanskje kan det være en mykere inngang for kulturbedriftene, i alle fall i forstudiet/forprosjekt før man går inn i hovedprosjekt. Vi ser også at mange bedriftsnettverk innenfor kultur har blitt etablert i det siste, faktisk 26 i løpet av halvannet år! 

Bygg Bedrift

Kompetanseprogrammet Bygg Bedrift er skreddersydd for kulturbedrifter. Det er et program som handler om forretningsutvikling for kulturbedrifter med ambisjoner. Innovasjon Norge har hatt 4 kursprogram gående til nå i Lillehammer, Drammen, Oslo og Møre og Romsdal. 23. mars starter et program i Tromsø. Bygg Bedrift er et landsdekkende kompetansetilbud og det er allerede 6 program som er planlagt for neste år, avslutter Margit Klingen Daams. 

I Finnmark og Troms er det kursoppstart i april for et annet Innovasjon Norge program som heter FRAM Innovasjon. Les mer om programmet og påmelding i Hermetikken-artikkelen Hvis Innovasjon er viktig.