09. januar 2015

Han har vandret mellom svære maskiner og voldsomme vindmøller under tøffe værforhold for å få de beste bildene. - Det er spennende og annerledes å jobbe som industrifotograf, sier Bjarne Riesto.

30. oktober 2014

Hun sa opp en trygg stilling som informasjonssjef i Varanger Kraft for å vie seg 100 % til kreativ jobbing med foto- og skriveoppdrag. - Det var noen som advarte meg mot det usikre, men jeg har ikke tvilt et sekund, sier Susanne Hætta.  I mai 2014 begynte hun på fulltid i sitt eget selskap, Susannefoto AS, og har mye å gjøre.