Kulturnærings-stiftelsen er viktig for nord!

 In Nyheter

Kulturnæringsstiftelsen fortsetter å pøse inn penger i kulturnæringer i Nord-Norge. Siden oppstarten høsten 2012 har de gått inn med omlag 72 millioner kroner i til sammen 492 prosjekter. 

– Dette er en svært viktig støtteordning i nord, for det gir kulturnæringer i vår region større sjanse til å virkeliggjøre sine prosjekter og er et insitament for kreative sjeler til å iverksette sine planer, sier leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette T. Westlie.

Det er ikke så lett for små kulturnæringsaktører i nord å utløse penger fra Kulturrådet eller andre statlige finansiører. Det gjør Kulturnæringsstiftelsen enda viktigere, mener Westlie.

Både Hermetikken selv og flere av medlemsbedriftene har i årenes løp gjort seg nytte av Kulturnæringsstiftelsens støtteordninger. 

Ikke bare enkeltprosjekter

De fleste prosjektene kommer fra enkeltbedrifter og aktører, der stiftelsen gir midler til entreprenørskap, markedsføring og produksjonsfasiliteter. 2016 har imidlertid vært et år der Kulturnæringsstiftelsen har gått inn i flere langsiktige samarbeider med offentlige aktører, skriver Bjørn Eirik Olsen, daglig leder i stiftelsen i Virksomhetsrapporten for 2016.

Han trekker fram det regionale filmfondet Filmfond Nord som nylig ble etablert i samarbeid med fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Dette eksemplet viser at privat kapital fra Kulturnæringsstiftelsen bidrar til å utløse et økonomisk tilskudd til Filmfond Nord fra Kulturdepartementet.

2 ganger i året kan kreative prosjekter og aktører søke støtte fra Kulturnæringsstiftelsen.

Høsttildelingene går til litteratur, musikk og visuell kunst – samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse.

Vårtildelingene går til film og scenekunst – samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse.

Kulturnæringsstiftelsen har i 2016 gjort 123 tildelinger på til sammen 15,5 millioner kroner. Her er oversikten: 

95 tilskudd til prosjekter i to søknadsrunder vår og høst 9 110 000 kr

16 tilskudd til samarbeidsprosjekter og annet utenom søknadsrundene 1 565 000 kr

8 tilskudd til kort- og dokumentarfilmer 800 000 kr

1 filminvestering 1 500 000 kr

2 fondsbidrag til Filmfond Nord og Artica Svalbard 2 500 000 kr

1 grunnkapital til etablering av stiftelsen Artica Svalbard 33 000 kr

Film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter

Målområdet for våren 2015 var film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter med hovedvekt innen en av disse sjangrene. Stiftelsen mottok søknader på til sammen 17,1 millioner kroner, der 40 % av midlene gikk til Troms mot Finnmark med 23 %

I Finnmark fikk Trine Hamran Media i Vadsø 80 000 kroner til webside og markedsføring. Orto Polare i Kjøllefjord fikk et tilsvarende beløp til et Storyboomers lab som ble gjennomført i tilknytning til Nordkapp Filmfestival i Honningsvåg.

I Finnmark ble Perleporten Kulturhus i Honningsvåg gitt en tildeling på 100 000 kroner til forbedring av sin scene.

Det ble også gitt støtte til seks tverrfaglige og andre prosjekter i vårens tildelingsrunde. Finnmark fylke kommer i denne som tidligere runder godt ut når det gjelder tverrfaglige prosjekter.

Kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino fikk 190 000 kr i støtte. Videre mottok Audioland i Alta 130 000 kr som et tilskudd til å arrangere Sami Music Awards. Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø fikk på sin side 100 000 kr for å videreutvikle sin kulturnæringskonferanse SURSTOFF.

Litteratur, musikk og visuell kunst

Høsten 2016 var det igjen tid for litteratur, musikk og visuell kunst. Det kom inn søknader på til sammen 26 millioner kroner. Resultatet av tildelingsrunden ble at 64 prosjekter ble tildelt til sammen 5,2 millioner kroner. Prosjektene var i størrelsesorden 15 000 til 250 000 kroner.

Den geografiske fordelingen viser at Troms også her er det største fylket med en andel på 42 %, mens andelen som gikk til prosjekter i Nordland var 39 %. Prosjekter i Finnmark sto på sin side for 19 % av tildelingene denne runden.

For Finnmark var det Solgunn Solli i Alta som fikk 50 000 kroner til hjemmeside og nettverksbygging knyttet til sine litteraturformidlingstjenester.

Innen musikk fikk Mari Boine fikk 120 000 kroner for promotering av et nytt album med tekster på engelsk. 

Når det gjelder visuell kunst ble det gitt til sammen 3,2 millioner kr til i alt 35 prosjekter.

I virksomhetsrapporten heter det:

«Det kanskje mest fantastiske som skjer innen norsk kunst neste år er at hele åtte samiske kunstnere er invitert til å stille ut sine verker på Documenta 2017 i Athen og Kassel. Festivalen, som kun arrangeres hvert femte år, regnes som verdens viktigste utstillingsarena for visuell kunst.«

Den samiske arkitekten Joar Nango vil bygge en mobil scene for statsløse kvinner og ble tildelt 250 000 kr i tilskudd fra Kulturnæringsstiftelsen. På scenen skal det vises et stykke av en samisk dramatiker i samarbeid med den rumenske feministteatergruppen Giuvlipen.

En rekke prosjekter ble gitt tilsagn på 100 000 kroner til infrastrukturer.

I Finnmark fikk Piken på broen støtte til å etablere Terminal B for visning av kunst mot lokalbefolkningen i Kirkenes, mens Inger Blix Kvammen på Hesseng fikk støtte til presentasjonsrom og atelier.

Biotope fikk støtte til å etablere visninger av kunst, film og foto i Vardø sentrum i forbindelse med Gullfest fugletitterfestival.

I tillegg til de ovennevnte prosjektene ble det gitt tilsagn til nærmere 20 mindre prosjekter i størrelsesorden 30 000 til 80 000 kroner, til infrastrukturer, nettverk, markedsføring og konseptutvikling.

Denne utlysningsrunden var det kun fire tverrfaglige prosjekter som fikk til sammen 440 000 kroner i støtte. For Finnmark sin del kom Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino godt ut med en tildeling på kr 250 000 kroner til Jielemen aavoe, som innebærer en profilering av noen av de fremste aktørene innenfor musikk, litteratur, dans og scenekunst i Sápmi. 

Hermetikken kulturnæringshage, Finnmark: 100 000 kroner til koordinering og utvikling av markedsføringsprosjekter.

For å lese hele rapporten, trykk her: Virksomhetsrapporten for 2016.