Støtte til 3 Hermetikken-bedrifter!

 In Nyheter

Vi gratulerer 3 av våre medlemmer med støtte fra Kulturnæringsstiftelsen:

– Rein Lyd v/Kim-Erling Johansen i Varangerbotn med kr 100 000 (forsidebilde: Torgrim Halvari)
– Kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino med kr 120 000.
– Vadsø Jazzklubb/Kooperativet Kulturscene med kr 150 000.

I tillegg får andre kulturnæringsbedrifter fra Finnmark støtte i denne tildelingsrunden. Det er Pikene på broen, M.de Graff/Laminmaria, Biotope AS, Hilde Merete Methi og Audioland. Vi gratulerer. 

Til sammen får 8 bedrifter fra Finnmark kr. 710 000 av en pott på 6,5 millioner kroner.

Les hele pressemeldingen her:

63 spennende kulturnæringsprosjekter får til sammen 6,5 millioner kroner i høstens tildelingsrunde fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Høstens tildelingsrunde omfatter litteratur, musikk, visuell kunst og tverrfaglige prosjekter.  

Høstens tildeling har blant annet hatt fokus på litteratur. Den internasjonale litteraturfestivalen Ordkalotten får 140 000 kroner som skal brukes til å nå et større og bredere publikum. Orkana Forlag i Stamsund får 120 000 kroner til etablering av såkalt «Open-access-publisering» som dreier seg om å nå bedre ut til det akademiske publikum over hele verden. Også tegneserier med internasjonale ambisjoner produseres i nord:

«Dunce» er en selvbiografisk fortelling med en god dose løgn og bedrag, sier forfatter Jens K. Styve. Med 100 000 kroner i støtte fra Kulturnæringsstiftelsen får jeg realisert mitt ønske om å lansere og promotere tegneserien i Europa og i USA.  

Det nyetablerte forlaget Agalaus har også som mål å bidra til at det mangfold av historier som ligger potent i Nord-Norge skal fotograferes og skrives ut, for så å oversettes og bli en del av den berikelse turister og andre får med seg herfra. Forlaget får 100 000 kroner til markedsføring og nettverksbygging. Stiftelsen Ferske Scener får på sin side støtte til å bygge en mer stabil infrastruktur for «Scenetekstivalen» gjennom et samarbeid med Vårscenefest, Ordkalotten, Tromsø bibliotek og Dramatikkens hus.    

Nord-Norge har sterke historier og dyktige scenekunstnere og forfattere. Vi vil skape møtesteder mellom kunstnere og publikum på en overraskende og engasjerende måte, sier prosjektleder Kristin Bjørn. 

Høstens søknadsrunde omfatter også musikk, visuell kunst og tverrfaglige prosjekter. Innen musikk har Vadsø Jazzklubb får 150 000 kroner til å utbedre Koopertativet Kulturscene som et sted for større konserter og tverrfaglige arrangementer, og som en inkubator for lokale artister.

Flere aktører får tilskudd til å bygge utviklingsarenaer og støtteapparater for musikere, slik som Bukta Innspillingsfond, publishingselskapet High North Music, masteringselskapet Eb Music og labelet Mano Music. I tillegg får POPrommet Bodø midler til markedsføring. Rundt ti band og artister har fått støtte til lanseringer og promotering.  

Innen visuell kunst får mange aktører tilskudd til produksjons- og visningssteder, eksempelvis Kooperativet i Nyksund, Nye Galleri Lofotens Hus og Rune-Huset i Henningsvær, samt kunstnerne Hilde Methi i Kirkenes og Lawrence Malstaf i Tromsø. En rekke tverrfaglige prosjekter som kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino, Johansen Audio i Varangerbotn, 360 Nord på Skrova, Atelier Nøss på Andøya, Aleksander Nordaas i Mosjøen og Pikene på Broen i Kirkenes får også støtte til infrastrukturer og markedsføring.     

Tanken bak SpareBank 1 Nord-Norges satsing på kulturnæring er å bidra til et mer kreativt samfunn. 

– Vår erfaring er at forutsetningen for kreativitet er mangfold, tillit og deling, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen.

Mangfoldet sikres ved at vi inviterer til søknader fra alle deler av kulturnæringen i hele landsdelen. Det vi har lagt stor vekt på i våre tildelinger har vært å bygge ned barrierer og stimulere til deling og publikumsutvikling. 

Kulturnæringsstiftelsen er nå inne i sitt siste driftsår. SpareBank 1 Nord-Norge er i ferd med å lage en ny strategi for sitt samfunnsengasjement som vil fange opp og bygge videre på erfaringene fra Kulturnæringsstiftelsens arbeid. 

Siden oppstarten i 2012 har Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge gått inn med til sammen 85 millioner kroner i 600 kulturnæringsprosjekter. Midlene har gått til entreprenørskap, markedsutvikling og ulike former for produksjons-, visnings- og salgsarenaer. 

Litteratur (kr 655 000 til 6 prosjekter)

• Ordkalotten internasjonale litteraturfestival, Troms: kr 140 000 til Ordkalotten Pluss! – publikumsutvikling og markedsføring

• Orkana forlag as, Nordland: kr 120 000 til etablering av avdeling for Open Access-publisering

• Utenfor Allfarvei Forlag, Troms: kr 120 000 til arenautvikling for formidling av nordnorsk kvinnehistorie

• Lokalforlaget AS, Troms: kr 100 000 til markedsføring og nettverksbygging for Agalaus forlag

• Jens K Styve, Troms: kr 100 000 til Dunce – internasjonal markedsføring

• Stiftelsen Ferske Scener, Troms: kr 75 000 til levende tekster – markedsutvikling og etablering av arrangørsamarbeid 

Musikk (kr 1 455 000 til 20 prosjekter)

• Vadsø Jazzklubb/Kooperativet Kulturscene, Finnmark: kr 150 000 til oppgradering av Kooperativet Kulturscene

• Buktafestivalen, Troms: kr 150 000 til Bukta Innspillingsfondet

• Aggie Peterson, Troms: kr 150 000 til HIGH NORTH MUSIC – et publishing/sync-selskap

• Eb Music, Troms: kr 100 000 til Eb Music Master – etablering og utstyr

• Nordalliansen, Troms: kr 100 000 til promotering og markedsføringstiltak for Poppa Lars

• Arktisk Sinfonietta, Troms: kr 80 000 til videreføring og profesjonalisering av Arktisk Sinfonietta

• Pristine Music Production, Troms: kr 75 000 til Pristine – Europasatsing

• Norvoll Sandvik Music, Troms: kr 75 000 til DAGNY – videre etablering nasjonalt og internasjonalt med fokus på turnévirksomhet

• Mano Music, Troms: kr 70 000 til markedsutvikling 

• POPrommet Bodø, Nordland: kr 70 000 til synliggjøring og profesjonalisering av POPrommet Bodø

• Isak Harbitz/ RHS MUSIC DA, Troms: kr 50 000 til The Modern Times vårturnè og plateslipp

• Lisa Marie Skoglund, Troms: kr 50 000 til lansering av artist Lisa Skoglund

• Hollow Hearts, Troms: kr 50 000 til Hollow Hearts plateslippturné

• Audioland, Finnmark: kr 50 000 til lansering og promotering av musikkutgivelse

• Ragnhild Furebotten, Troms: kr 50 000til markedsføring av soloprosjekt 

• Querini AS, Nordland: kr 50 000 til Querini 2018 – markedsføring og profilering

• Finito Bacalao Records, Troms: kr 40 000 til Finito Bacalao Records – markedsføring og utvikling av webside

• LÜT AS, Troms: kr 40 000 til LÜT – markedsføring og promotering

• Viseklubben Saga, Troms: kr 25 000 til Saga Kultur- og Visefestival 2018 – samarbeidsutvikling

Visuell kunst (kr 1 325 000 til 17 prosjekter)

• Mei Silja Szetu, Nordland: kr 150 000 til Nyksund Koopertivet – ferdigstillelse av verksted og utstillingsrom

• Lofoten Safari AS, Nordland: kr 150 000 til Nye Galleri Lofotens Hus for oppgradering og kjøp av nødvendig infrastruktur

• Venke Hoff, Nordland: kr 150 000 til etablering av nytt konsept i Henningsvær – Rune-Huset 

• Lawrence Malstaf, Troms: kr 100 000 til kunstnerisk effektivisering og oppbygging av lager

• Hilde Merete Methi, Finnmark: kr 100 000 til etablering av bygg for kunstnerisk virksomhet

• Tromsø Open, Troms: kr 100 000 til markedsføring og nettverksbygging

• Joar Helge Forsaa, Troms: kr 100 000 til etablering av bygg for kunstnerisk virksomhet 

• Biotope AS, Finnmark: kr 80 000 til nødvendig infrastruktur med fokus på det kunstneriske for gjennomføring av Gullfest 2018

• Kjerringøy Land Art Biennale, Nordland: kr 75 000 til Kjerringøy land art biennale 2018

• Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge, Nordland: kr 60 000 til FOKUS – profilering av nordnorske kunstnere

• Atelier NOUA, Nordland: kr 50 000 til Fotobokfokus – etablering av et omreisende bibliotek med fokus på fotobok

• Liv Ragnhild Kjellman, Troms: kr 50 000 til utvikling av nettside og promotering

• Galleri lille Kabelvåg, Nordland: kr 40 000 til etablering av nytt inngangsparti

• Maria Gradin, Nordland: kr 30 000 til utvikling av nettside og nettverksbygging

• Tromsø Folkekjøkken, Troms: kr 30 000til innkjøp av nødvendig infrastruktur

• M.de Graaff/Lamimaria, Finnmark: kr 30 000 til markedsføring og nettverksbygging

• Glassarbeid Vegard Johannessen, Nordland: kr 30 000 til nettverks- og promoteringsreise

Tverrfaglig (kr 740 000 til 7 prosjekter)

• Aleksander Nordaas AS, Nordland: kr 140 000 til bedrift- og konseptutvikling 

• Dáiddadállu, Finnmark: kr 120 000 til organisatorisk infrastruktur

• Johansen Audio, Finnmark: kr 100 000 til innkjøp av lydutstyr 

• Bodø Biennale (Se Kunst i Nord-Norge & Bodø Arena for Dansekunst), Nordland: kr 100 000 til profesjonalisering gjennom god infrastruktur

• 360 NORD, Nordland: kr 100 000 til Skrova Fyr – infrastruktur og markedsføring

• Espen Tollefsen Photography AS, Nordland: kr 100 000 til markedsføring og promotering av Atelier Nøss Air

• Pikene på Broen, Finnmark: kr 80 000 til TERMINAL B- FASE 2- markedsføring, strukturelt og tverrfaglig samarbeid og infrastruktur

Andre bevilgninger (kr 2 320 000 til 10 prosjekter)

• Stiftelsen Artica Svalbard, Longyearbyen: Kr 1 000 000 til fondsmidler

• Filmverftet, Troms: Kr 400 000 til Filmklynge Nord, et bransjebyggende bedriftsnettverk for filmbransjen i hele Nord-Norge

• Filmveksthuset Tvibit, Troms: Kr 150 000 til workshopper og innspilling av spillefilm med ungdom

• Superlys, Troms: Kr 120 000 til Nordlysfilm og animasjon knyttet opp mot symfoniorkester – NOSO i Japan

• Nordnorsk Filmsenter: Kr 100 000 til picheseminaret Below Zero, 2018

• ONOCHORD, Nordland: Kr 92 000 til Performance – Fyrhuset i Henningsvær

• RADART, Troms: Kr 70 000 i ekstra bevilgning til talentprogrammet UREDD

• Nordnorsk Filmsenter: kr 70 000 til Bransjetreff for nordnorsk film, 2018 

• Office of Conteporary Art Norway: Kr 50 000 til kunstnermøte i Masi

• Hagene Thoe, Nordland: kr 20 000 til Den forsvunne diamant, Tanzania

Støtte til kort- og dokumentarfilmer (kr 250 000 til 3 filmer)

• Andreas Nordaas, Nordland: kr 100 000 til kortfilmen/animasjonen «Heim». Regi: A. Nordaas

• MER Film v/ Elisa Fernanda Pirir, Troms: kr 100 000 til dokumentarfilmen «Det annet kjønn». Regi: Katja Eyde Jacobsen

• Krystallplaneten v/ Merete Korsberg, Troms: Kr 50 000 til animasjonen: «Hvalhaien». Regi: Kristin Günter