21. august 2015

SURSTOFF ber ENI Norge gi gode råd til kulturnæringene. - Stikkordene er profesjonalitet, kvalitet og at vi vet hva de har å tilby. Det sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i ENI Norge og røper dermed litt av det han skal holde foredrag om på Kulturnæringskonferansen i Hammerfest.  - Vi vil være mer profesjonelle og selge flere tjenester til øvrig næringsliv, da må vi spørre næringslivet om hva de krever av oss, sier Mette Westlie i Surstoff styringsgruppe for Hermetikken Kulturnæringshage. 

30. oktober 2014

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skaper vekst og utvikling i mikro-bedrifter fra 1 til 4 ansatte. Det meste av teorier og verktøy som brukes i bedriftsutvikling i dag, er laget for bedrifter som er mye større.  Hermetikken Næringshage har i samarbeid med Finnmark-, Møre og Romsdal- , og Buskerud Fylkeskommuner startet et forskningsprosjekt for å få frem ny kunnskap som gjør at vi kan jobbe riktigere og bedre for mikrobedriftene.

30. oktober 2014

En Beat av Finnmark handler mer enn noe annet om å redefinere seg selv, i en jungel av tidligere vedtatte sannheter. Finnmark er ikke "passe urbant", helt vanlig og som alle andre - vi er helt annerledes og det er fett som faen!  Vi fokuserer ikke på natur men på mennesker.  Vi snakker ikke om tiltakssone, men mulighetssone.  En Beat av Finnmark er et omdømmemagasin helt uteom det vanlige!

30. oktober 2014

Gjennom SURSTOFF samler vi kreftene for å styrke og løfte frem kulturnæringene i Finnmark! Dette er en tre-årig satsing som skal  skape mer samarbeid, vise frem kulturnæringsbedriftene og gi inspirasjon og kompetanseheving.  Vi skal hjelpe hverandre, fremsnakke hverandre og markedsføre hverandre - og gi hverandre Surstoff!

24. februar 2015

TRANSIT er et tilbud til kulturgründere i en tidlig utviklingsfase. Denne tidlige fasen består av idègenerering, utvelgelse og analyse - tilpasset kulturnæringens muligheter og utfordringer. TRANSIT er verktøyet som er hensiktsmessig for å identifisere konsept med potensial, å øke kommersialiseringsgraden - uten å innføre unødig treghet i prosessen eller frarøve gründerne emosjonelt eierskap til idè og initiativ.