Kulturpiloten blir med i Hermetikken

 In Nyheter

– Vi jobber med kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø, da er det nesten en selvfølge å bli medlem i Hermetikken Kulturnæringshage. Egentlig skulle vi jo vært med her for lenge siden.

Det sier daglig leder Gry-Anita Kristiansen da hun var innom Hermetikken nylig.

Hun mener at et medlemskap i Hermetikken gir fordelene med å være med i et koordinert samarbeid på tvers av kommunegrenser og mer regionalt.

– Vi ønsker også å knytte til oss lokal kunnskap og synes Hermetikken er et spennende konsept og kan bare se fordeler med dette. Vadsø er jo for oss i Vardø helt lokalt.

– Vi ser også for oss at det å tilhøre et miljø med så stor kunnskapsbredde blant medlemmene kan gi oss verdifulle samarbeidspartnere og sparringspartnere. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med de andre.

Mette T. Westlie, daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage mener det er viktig å få Kulturpiloten inn som medlem.  

– Vi har jo fulgt med Kulturpiloten i Vardø lenge, og er veldig glad for å ha dem med på laget.  Vardø er en kulturby og skal virkelig være stolte over hvor mange bra kulturarrangementer de klarer å skape. Her har vi masse læring å hente fra hverandre! 

Kulturpiloten er ikke en tradisjonell kulturnæringsbedrift, og det påvirker innholdet i samarbeidet med Hermetikken, sier Westlie og utdyper:  

– Kulturpiloten er en smart etablering. Det at festivaler og andre kulturarrangører går sammen om å bygge opp en felles ressurs, tror jeg er helt riktig måte å gjøre det på. I likhet med Hermetikken jobber Kulturpiloten for å hjelpe mange. Her har vi lang erfaring og et stort nettverk som forhåpentligvis kan være en viktig ressurs for Gry-Anita og den viktige jobben hun skal gjøre for kulturaktørene i Vardø.

Kulturpiloten vil styrke kulturlivet i Vardø

Kulturpiloten – Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø jobber med å legge til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø. 

– Vi skal jo bidra til økt samarbeid mellom kultur- og festivallivet i Vardø. For oss er det en fremtidig ambisjon om å kunne stimulere til mer samarbeid og kultur- og festivallivet i nabokommunene og regionen for øvrig.

Vardø har alltid vært aktiv og dyktig på kulturområdet, men Kristensen har tro på at samarbeid og støtte gjør at man samlet kan kan bli enda bedre.

Kulturpiloten jobber blant annet med gjennomføring av store og små kulturarrangementer, veiledning om støtteordning, råd og veiledning om booking av artister og foredragsholder og nye nye tilbud og samarbeidsformer.

Stiftelsen er et non profit-foretak der alt overskudd føres tilbake til driften. Styret for stiftelsen består av representanter fra Yukigassen Norway, Blues i Vintermørket, Vardø idrettsråd, Vardø musikkråd, og Nye Vardø næringsforening.  

Engasjert Kulturpilot-leder

Gry-Anita Kristensen startet i lederjobben i mai i år. Det skjedde ganske fort fordi den forrige piloten sluttet.  

– Det ble en skikkelig ilddåp hvor Pomorfestivalen var nært forestående, men det gikk bra og ble en meget vellykket festival.

Hun har en allsidig bakgrunn fra prosjektjobbing, vært selvstendig næringsdrivende, arrangert gründerhelg, foredrag, yogahelger og helseturer. Hun har også jobbet i NAV og Kontoret for Voldsoffererstatning, men valgte å si opp en fast statlig stilling for å satse for seg selv. Det førte henne til stillingen som Kulturpilot i Vardø. 

Gry-Anita trives i stillingen og jobber med å opparbeide seg kompetanse innen kultur som er et nytt arbeidsområde for henne.

– Jeg har mine kvalifikasjoner og kunnskapsområder som jeg må utnytte i denne stillingen. Det må jeg selge inn til potensielle samarbeidspartnere.

I og med at stillingen er så personavhengig og at hun jobber alene, må hun bygge hun opp sin kompetanse. I første omgang blir det produsentkurs i Tromsø, forteller hun. 

– Og så har jeg deltatt på Finnmark fylkeskommunes kultursamling i Murmansk i oktober der jeg ble kjent med kultureliten i Nord. Det var meget lærerikt og jeg er imponert over alle de dyktige menneskene som står på for de gode kulturelle opplevelsene våre her oppe i nord.