Kulturpolitikk for en ny tid!

 In Nyheter

Nå starter arbeidet med en ny kulturmelding. For kulturminister Linda Hofstad Helleland (foto: Norsk kulturskoleråd) har satt i gang arbeidet med en gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år!

– Det er behov for en ny kulturmelding som kan danne grunnlaget for en mer overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap og faglig forankring for å kunne utforme god, langsiktig politikk, noe en kulturmelding kan bidra til, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

Kulturmeldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder. Kunstfeltene, bibliotek, spill, film, arkiv, museum og frivillig kulturliv. Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

 

Det vil særlig bli viktig å se på hvordan globaliseringen og utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien påvirker dagens og framtidens kulturbrukere.

 

Meldingen skal inneholde mål for framtidens nasjonale kulturpolitikk. Det vil blant annet være viktig å få avklart hva som skal være statens rolle framover sett i forhold til de øvrige forvaltningsnivåene.

 

Arbeidet med en kulturmelding vil være omfattende og må i stor grad gjøres i samhandling med sektoren og med de andre forvaltningsnivåene som har delansvar for den nasjonale kulturpolitikken i Norge.

 

Kulturdepartementet inviterer til oppstartskonferanse for arbeidet med kulturmeldingen 3. mai 2017. Nå er programmet klart! Meld deg på HER.

 

Program

 

Når: 3. mai 2017 fra kl. 09:30

 

Hvor: Det Norske Teatret, Kristian IV gate 8, Oslo

 

Ordstyrer: Erik Aasheim 

 

09:30 Registrering og kaffe

 

10:00 In Between v/Mette Henriette

 

10:10 Velkommen

Erik Aasheim, møteleder

10:15 Åpning v/Linda Hofstad Helleland, kulturminister

10:25 Unge framtidstanker 1

Jeroshan Alexander

10:30 Norge i 2040

Eirik Newth, astrofysiker og forfatter

11:00 Hvilken fremtid planlegger vi for?

Anne-Britt Gran, professor på Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Creative Industries

11:25 Panelsamtale:

Næringslivet som kulturaktør

– Nicolai Tangen, fondsforvalter og kunstsamler

– Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge

– Pia Myrvold, kunstner

– Andre Støylen, styreleder i Sparebankstiftelsen 


11:50 Hellre Rambo än Rimbaud – eller?

Mustafa Can, svensk-kurdisk journalist, forfatter og samfunnsdebattant

12:15 Lunsj

13:00 Kunstnerisk innslag

Det Multinorske

13:10 Norsk suksess på en global arena – hva vi kan lære av Skam

Håkon Moslet, redaksjonssjef i NRK P3

13:25 Perspektiv fra England, og om The Culture White Paper

John Newbigin, Chairman of Creative England

13:40 Unge framtidstanker 2

Fredrik Vaaheim

13:50 Hva kulturen er til for

– Tone Hansen, leder i Norsk kulturråd

– Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd

14:10 Panelsamtale:

Kulturpolitikk for hele landet

– Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge

– Karen Espelund, fylkeskultursjef i Sør-Trøndelag

– Rolf Cato Raade, direktør i Stormen Konserthus

– Bernt Bauge, administrerende direktør i Bergen Filharmoniske Orkester

 

14:30 Hva kulturen kan oppnå gjennom samarbeid

Audhild Dahlstrøm, daglig leder for Artica Svalbard

14:40 Unge framtidstanker 3

Jeaninne Masika Lukusa, poet

14:50 Med fortid og nåtid inn i fremtiden

Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar

15:10 Panelsamtale:

Tenketankenes kulturmelding

– Kaia Storvik, Agenda

– Ingebjørg Sofie Larsen, Minerva

– Linda Noor, Minotenk 

– Filip Rygg, Skaperkraft

15:30 Avslutning

15:40-

17:00 Musikk og mingling i foajeen

—————————-
Påmelding

Påmeldingsfristen er torsdag 27. april kl. 1500

Konferansen er gratis og åpen for alle med påmelding.

Konferansen vil også strømmes.