Kunstnere i kulturnæringens tidsalder

 In Forskning og publikasjoner

Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder
Hva betyr denne nye oppmerksomheten omkring kulturnæringer, kreative næringer og opplevelsesøkonomi for forståelsen av kunstnere som yrkesgruppe?