Kurs i styrearbeid?

 In Nyheter

Har du et styreverv eller et eget bedriftsstyre? Da kan tilbud om et styrekurs være noe for deg.

For i februar arrangeres et spennende og nyttig kurs for styreledere og styremedlemmer i bedrifter som ønsker å jobbe strategisk i styret for utvikling av lovende bedrifter i Finnmark, Troms og Svalbard.

Tema for kurset er styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar.

Kurset fokuserer på viktige trender som innovasjon og omstillingsledelse. 

Deltakere må ha Styrekompetanse 1 eller tilsvarande bakgrunnskunnskap, f.eks. gjennom omfattande styrearbeid og kunnskap om aksjeloven.

Kurset gjennomføres med to samlinger i Alta på følgende datoer:

Samling 1: 1. – 2. februar 2017

Samling 2: 28. februar – 2. mars 2017

Kurset gjennomføres av BI Handelshøyskolen. Deltakerne må skrive en prosjektoppgave etter siste samling, og bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Kursavgiften er kr 7000,-. 

Dette inkluderer kursdeltakelse, eksamen og lunsj.

For mer info, gå inn på denne BI-nettsiden

Dette styrekurset er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Nettverk Finnmark