Lære å leve av samisk kulturnæring

 In Nyheter

Det fins flere kulturnæringsbedrifter i Sápmi enn mange andre steder. Utfordringen er å tjene nok penger på virksomheten til å kunne leve av det.

Dáhttu svarer på dette ved å la bedriftene som deltar få jobbe med utvikling av idé, bedrift og strategi. Utviklingsprogrammet er finansiert av Sametinget, og utviklet og drevet av Kreativ Industri. Dette er det femte Dáhttuprogrammet som gjennomføres, og denne gangen er målgruppen samiske kulturnæringsaktører i Finnmark. Skjema finner du på denne lenken.

Aktører med etablerte bedrifter vil bli prioritert, men også nyetablerere kan søke, forteller prosjektleder Marit Vambheim i Kreativ Industri (forsidebilde: Fotograf Marie Louise Somby). 

Graveniid, Arktisk design, fotograf Marie Louise Somby, Elin Kåven og Abanti er eksempler på bedrifter som har gjennomført Dáhttu tidligere. Bildet under er Ovvla Gaup, som har laget ørepynten, deltok i Dáhttu duodji. Foto: Marie Louise Somby.

dd71

– Dáhttu er ikke et kurs, men et utviklingsprogram, der vi jobber sammen med gründerne for å utvikle bedriftene og deres eget konsept. Dette er arbeid som krever tid og mye arbeid. Derfor krever vi at deltakerne har vilje og ønske (dáhttu) til å bruke tid og ressurser på utviklingsarbeid.

De som blir med får også dele erfaringer med andre kulturnæringsgründere, og blir en del av et nettverk.

Første gang Dáhttu ble kjørt var i Finnmark i 2014, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Siden har Kreativ Industri ledet programmer for bedrifter i Troms, i sør-samisk område og et eget program for duodjiutøvere. Nå er Dáhttu tilbake i Finnmark, og Sametinget og Kreativ Industri søker nye deltakere. 

Vambheim understreker at tilbudet er unikt tilpasset samiske kulturnæringsbedrifter som vil bli sterkere og mer lønnsom på egne premisser. I tillegget til 3 samlinger får deltakerne inntil 30 timer rådgivning av erfarne konsulenter, og de får utveksle erfaringer med andre gründere/ledere.

– Dáhttu er et tilbud til de bedriftene som har vilje til å satse, og sette seg mål. Vi gir hjelp til å lykkes, avslutter Marit Vambheim i Kreativ Industri.