Godt nyttår, vi sees på TIFF!

 In Uncategorised

Da er vi kommet i gang med et nytt år, og nytt år gir nye muligheter. For mange kulturarbeidere, og da spesielt filminteresserte, er Tromsø Internasjonale Filmfestival årets første treffpunkt med kolleger og andre kulturinteresserte. På årets festival kan du også treffe oss i Hermetikken, (se egen sak).

Film er et viktig satsingsområde for oss i Hermetikken. Hele 25 av våre medlemsbedrifter har film som hovedaktivitet. I tillegg er det mange som leverer tjenester til film, det være seg, lyd, lys, foto, markedsføring, skuespill, rekvisitter med mer. Tilveksten av nye filmbedrifter som medlemmer har vært stor. Det skyldes nok at vi har hatt et spesielt fokus på film det siste året.

Hermetikken er nå inne i to store filmprosjekter. Det ene er en spennende samarbeidsmodell mellom filmbedrifter i Lofoten. Her har de opplevd en voldsom vekst i oppdrag etter at filmbedriftene i Lofoten gikk sammen under et brand: Lofoten Film Collective. Det andre er filmen «Tystnaden i Sàpmi» produsert av Paranord Film AS i Alta. Her har vi vært ansvarlig for logistikk, og vært med i distribusjons- og markedsføringsarbeid med «event-visninger» rundt i hele Nord-Norge i året som gikk. I 2023 er det nye spennende prosjekter på gang mellom oss og våre medlemmer blant filmbedriftene, særlig med fokus på markedsføring, salg og distribusjon. Dette vil vi komme tilbake til i senere nyhetsbrev.

Når vi bruker så mye ressurser på filmbedrifter for tiden, vil ikke det gå ut over de andre medlemmene våre? Nei, vi mener tvert imot! Erfaringene vi får med å være med på større prosjekter knyttet til distribusjon innen film, er overførbare til andre kulturnæringer. Noen av erfaringene og modellene vi utvikler for film, er vi klare til å ta i bruk innen andre kulturnæringer også. Denne aktiviteten har også gitt oss muligheten til nyansettelser som gjør at vår kapasitet til å bistå våre medlemmer har økt. Vi tror på vekst også i 2023.

I år vil vi være til stede på flere festivaler, og håper vi kan møte dere alle i løpet av 2023. Vi vet at mange av våre medlemmer er i Tromsø under TIFF enten som deltakere med film eller som filminteressert publikum. Vi håper dere benytter anledningen til også å hilse på oss!

Vi ønsker dere alle et riktig godt nyttår! Måtte det bli fremgangsrikt og spennende for oss alle. Har dere en ide eller en problemstilling dere trenger å diskutere, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi ser frem til å høre fra dere!
– Geir P. Stokke, Hermetikkens Tromsøkontor