Maritim forsøpling blir kunst

 In Nyheter

Maritim forsøpling kan være utgangspunkt for kunstneriske prosesser. Nylig åpnet Randi Samsonsen, residenskunstner hos Arctic Culture Lab, sin utstilling «Plastic dialogue – strikkekunst i dialog med plastforsøpling»  på Kulturbanken i Kjøllefjord.

Målet med Arctic Culture Labs residensprogram er at kunstnere fra nordiske og baltiske lender bor mellom 6 og 10 uker i Kjøllefjord og tar lokale utfordringer og temaer som utgangspunkt for kreativ skapning innom hvert sitt kunstområde.

Interaksjonen med lokalbefolkningen, naturen og landskapet, de forskjellige lysforholdene og fargene har vært et grunnlag for flere nyskapende prosjekt. Residensprogrammet støttes av Kulturkontakt Nord.

LærkePosselt

Randi Samsonsen, tekstilkunstner fra Færøyene, har tatt utfordringen å komme til Kjøllefjord uforutintatt som mulig og har tatt det som eksperiment å ikke ta med seg noen materialer til residensen, bare redskaper.

Et materiale som stakk opp da snøen forsvant var plast siden den ikke hørte hjemme som en naturlig del av miljøet. «Det kunne ses bl.a. på grunn av fargen, formen og taktiliteten.

– Disse tre elementer er særlig interessant for meg som tekstilkunstner, sier Randi, som nå har begynt å forske med å kombinere ulike naturmaterialer som ull og bomull med plast.

Gjennom en serie av plast-tekstil-skulpturer gir hun det som vi vanligvis oppfatter som plastsøppel et nytt liv og stiller spørsmål om forskjellige måter av handteringen av plast og plastsøppel.

– Under min residens har jeg forsket mye om plast og har kommet til konklusjon at plast er et fantastisk materiale med mye gode og nyttige egenskaper, men vår atferd i handteringen av plast gjør den farlig for miljøet, dyrelivet og til slutt for oss selv.

Den fragmentariske plasthansken som hun fant i fjæra og som hun har komplettert med en strikket del er et symbol for at våre handlinger skjer med hendene – ikke minst er tekstilkunstnerens viktigste verktøy hans hender, sier Samsonsen.

Foto: Lærke Posselt

– At vi på globalt plan, også her i Kjøllefjord, er nødt til å endre vår atferd og handlinger når vi har anvendt plasten.

Randis utstilling er en tankevekker uten å ha intensjonen å være belærende. Den viser frem en veldig estetisk og taktil dimensjon av plast, noe som fremheves i kombinasjon med ulike strikke- og hekleteknikker. Utstilling pågår til den 2. juli.