Reklame

Arc Giraff

Arc Giraff har 15 års erfaring og er Nord-Norges største reklamebyrå som arbeider i skjæringspunktet mellom kreativitet og strategisk markedsføring. Vi tilbyr stor spennvidde i uttrykk og løsninger.

Kulturpiloten

Kulturpiloten – Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling legger til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø; Festivaler, kulturarrangementer, søknader, rådgivning m.v. Daglig leder er Gry-Anita Kristiansen.

Kulturpilot.no

+ 47 917 70 404

post@kulturpilot.no

facebook

twitter

 

Peak Vision Media

Peak Vision Media ledes av Andreas Ausland og er totalleverandør på små og mellomstore filmproduksjoner for næringslivet og TV-bransjen. Erfaring, kunnskap, kvalitet og punktlighet kjennetegner våre leveranser.

To Typer

Grafisk formgivning for trykk og web er vår hovebeskjeftigelse. Vi utfører imidlertid også en rekke andre tjenester, som ferdiggjøring av materiell kunder selv har produsert, innscanning og justering av bilder eller dokumenter for bruk i trykksaker, på nett eller til andre formål. Vi tar også på oss oppdrag med kopiering/printing av f.eks rappporter, anbudsdokumenter osv.

Les mer om:

BUTIKKEN ER FORTSATT UNDER UTVIKLING. Fjern