Styret

Vi har en særdeles oppegående gjeng til å styre Hermetikken-skuta og holde oss i ørene. Styremedlemmene bringer inn ulik kompetanse og erfaringer i selskapet, og utfordrer oss konstant til å jobbe for å bli bedre.

I styret arbeider:

Styreleder Jens Harald Jenssen, daglig leder i ElTele AS og sitter blant annet i styret i Filmfond Nord AS

Styremedlem Linn Henriksen, filmskaper og daglig leder i Paranord Film AS

Styremedlem Kristian Wengen, daglig leder i innovasjons- og kreativitetsselskapet Tinkr AS

Styremedlem Hans Petter Haaland, daglig leder i Haaland, Eidsvåg & Strøm AS – musikkmanagement og festivalarrangør

Styremedlem Christina Henriksen, Sametingsrepresentant og tidligere medlem i flere av Kulturrådets fagutvalg

 

BUTIKKEN ER FORTSATT UNDER UTVIKLING. Fjern