Fornøyde Hermetikken-bedrifter

 In Nyheter

Det er aldri godt å vite om de man er til for er fornøyd eller ikke. Sånn er det også for ledelsen i Hermetikken Kulturnæringshage.

Heldigvis fins det målinger på sånt, og «dommen» er klar:

Medlemsbedriftene til Hermetikken Kulturnæringshage er svært fornøyd med jobben næringshagen gjør for dem.

Det viser den årlige undersøkelsen som sjekker hvor fornøyd bedriftene er med medlemskapet i næringshagen. Det er SIVA, hovedfinansiøren for næringshagene i Norge, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Gode resultater 

For andre år på rad ligger Hermetikken Kulturnæringshage helt i tet når det gjelder medlemmenes tilfredshet, – godt over landsgjennomsnittet. 

– Dette er gode nyheter. Vi prøver jo å gjøre så godt vi kan for medlemsbedriftene våre. Det er den viktigste delen av jobben her i næringshagen.

Det sier daglig leder Mette T. Westlie. Sammen med kollega Torill Olsen bistår de bedriftene med rådgivning, søknadsskriving, markedsføring, promotering og andre store og små spørsmål som medlemmene måtte lure på. 

Hermetikken Kulturnæringshage AS får stadig flere medlemsbedrifter i sin portefølje. Foreløpig betjenes 34 bedrifter fra 9 kommuner i Finnmark.

– Vi tar sikte på å få enda flere kulturnæringsbedrifter til å knytte seg til Hermetikken. De positive resultatene fra denne undersøkelsen kan føre til at enda flere ønsker å bli medlem hos oss, sier Westlie. 

Fornøyde bedrifter

Her er de utsagnene Hermetikken skårer best på, og som ligger over landsgjennomsnittet:

– De som jobber i næringshagen bidrar med å tilføre oss kunnskap og ressurser.

– Hermetikken bidrar til god tilgang på relevant nettverk.

– Hermetikken bidrar forbedring av tjenester og utvikling av nye.

– Hermetikken bidrar til god markedsføring.

– Bidrar til tilgang på offentlige virkemidler.

– De gir rådgivningstjenester av høy kvalitet.

– Det sosiale miljøet gir kraft og energi til å utvikle bedriften videre.

– Troverdigheten til min bedrift har blitt styrket på grunn av tilknytningen til næringshagen.

Westlie syns også det er positivt at flere av medlemsbedriftene sier hvis de ikke hadde vært i næringshagen hadde utviklingsarbeidet de driver blitt begrenset eller forsinket, gått saktere og i mindre omfang.  

Det er SIVA – Selskapet for industrivekst SF som står bak de årlige kundetilfredshetsundersøkelsene for næringshagene rundt i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av NTNU med to nivåer:

1) Hvor tilfredse bedriftene var med sin næringshage

2) Hvor tilfredse næringshagelederne var med Siva

Siva bruker kundetilfredshetsundersøkelsen for rapportering til departementene, til programutvikling og videreutvikling av næringshagene. Kundetilfredshet inngår som en del av kriteriene for differensiering av tilskudd.