Mellom kunst og kommers

 In Forskning og publikasjoner

Mellom kunst og kommers.
Atelier Ilsvikas transformasjon fra kunstnerkollektiv til kreativ business i årene 2000 – 2012. Masteroppgave Astrid K. S. Trondal, NTNU, Trondheim 2014. I senere tid har det blomstret frem en fascinasjon for kulturnæringer. Ideer og kreativitet blir regnet for å være sentrale elementer for nyskaping og innovasjon i næringslivet og økonomien. Kulturnæringspolitikken i Norge ble utformet som et nytt politisk område i skjæringsfeltet mellom kultur og næring fra midten av 2000-tallet.