Millionsøknad fra Hermetikken til SIVA

 In Nyheter

Ikke før hadde Ola Borten Moe lansert 30 millioner kroner til næringshagene i Norge før Hermetikken Kulturnæringshage svarte på utfordringen og søkte om nær 5 millioner kroner til en virtuell næringshage. Svaret kommer 1. juli – spenningen er til å ta og føle på!

I forrige uke fikk Hermetikken 400 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen for å bygge en «geografiløs» næringshage med virtuelle tjenester som gjør at bedriftene kan være med i et nettverk uansett hvor de bor. – Disse pengene er viktige fordi de er utgjør den første delen av et puslespill av finansiører vi har søkt penger fra, sier daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette Westlie. Innovasjon Norge er også inne her, men den største potten søker vi SIVA om: 4,8 millioner kroner!

LES MER: Fikk 400.000 for å bli «geografiløs»

Det koster penger

Å bygge en ny virtuell næringshage med tjenester som ikke er avhengig av geografi og lokalisering er en kostbar affære. Planen er å skape nye løsninger og digitale verktøy som gir kulturnæringsbedriftene et tilbud innenfor kompetanseheving, veiledning, nettverksbygging og inspirasjon/læring uansett hvor de er. – Vi må utvikle nye tjenester, tilpasse det vi har og til skape nye løsninger som ikke finnes enda. Det er innovasjon og det koster tid og penger, sier Westlie.

 

Nye behov krever nye løsninger


Hermetikken får stadig nye medlemmer som er lokalisert andre steder og som etterspør spesialkompetanse på kulturnæringer. Det tvinger frem nye løsninger og tanker for drift av næringshagen for å møte behovet. – Vi må lage geografiløse tilbud til bedriftene, sånn at de ikke trenger å være samlet fysisk på ett sted og heller ikke trenger å reise så langt. I praksis betyr det at Hermetikken må bygge opp digitale løsninger som kan benyttes av alle kulturnæringer, uansett hvor de bor, sier Westlie.

HØR NRK-INTERVJU HER: Hermetikkens virtuelle satsing

 

Bedriftenes ønskeliste

Hermetikken har jobba med kulturnæringer i 14 år, og har god oversikt over hva bedriftene trenger: De melder inn at de ønsker rådgivning, kompetanseheving, inspirasjon og nettverk på  en enkel og billig måte, og som er tilgjengelig uansett hvor bedriften er lokalisert. I tillegg ønsker de mulighet for hjelp og støtte som er tilpasset deres bransje og bedriftsstørrelse. – Å jobbe for å bli en virtuell kulturnæringshage er et svar på bedriftenes ønsker. På den måten kan vi være med på å styrke bedriftene slik at de våger å ansette flere og at nye starter opp, sier Westlie. – Det blir flere arbeidsplasser av vår satsing, det er en viktig målsetting.

 

Venter spent

Dersom Hermetikken Kulturnæringshage blir prioritert i denne ekstraordinære satsingen fra SIVA, vil vi være et stor skritt nærmere vår visjon om å skape et innovativt og godt virtuelt tjenestetilbud for å møte kulturnæringsbedriftenes behov, sier Westlie. Vi venter spent på SIVA sin avgjørelse som kommer 1. juli! Sier SIVA ja, er det bare Innovasjon Norge igjen for at finansieringen er i orden og prosjektet kan starte opp!