Næringsutvikling i samiske samfunn

 In Forskning og publikasjoner

nringsamiskNæringsutvikling i samiske samfunn
En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord. På oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, Nærings- og Fiskeridepartementet og Klima- og Miljødepartementet. Norut Alta – Rapport 2014:14