Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer går til Lillehammer!

 In Nyheter

Mette Westlie - foto Torill OlsenKulturdepartementet har valgt Høyskolen på Lillehammer til å drifte Norges første nasjonale kunnskapssenter for kulturnæringen. De har fått tildelingen i samarbeid med Østlandsforskning og Lillehammer kunnskapspark. Det betyr at Agderforskning i samarbeid med Hermetikken Næringshage og Norges Arktiske universitet ikke fikk dette oppdraget. De andre søkerne var Bergen kommune, Handelshøyskolen BI og Høgskulen i Volda.

– Det er synd at vi ikke fikk oppdraget, fordi det hadde vært et spennende arbeid å jobbe med. Det sier Mette Westlie, daglig leder i Hermetikken Næringshage. I søknaden hadde vi et særlig ansvar for formidling av kunnskap og forskningsresultater til kulturnæringsaktører. Tone Haraldsen, prosjektleder for det nye senteret sier hun håper å kunne samarbeide med de øvrige aktørene i anbudskonkurransen. – Det vil vi gjerne, sier Westlie. Vi har allerede et pågående samarbeid med Østlandsforsning i prosjektet «Hvordan lykkes stort som små». De er en del av konstellasjonen som vant anbudet om kunnskapssenteret.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som ville få oppdraget med å drive Norges første nasjonale senter for kulturnæringen. Det var i den siste handlingsplanen for kulturnæringene, «Fra gründer til kulturbedrift», at man signaliserte at det nå skal bygges opp et nytt kunnskapssenter. Det nye kunnskapssenteret for kulturnæringene skal ikke dele ut støtte til ulike tiltak. Den oppgaven vil tilligge Kulturrådet og Innovasjon Norge. Utlysningen gjelder for perioden 2014–2018 og har en økonomisk ramme på 5 millioner per år.