Nordkapp Filmfestival blir Hermetikkenmedlem

 In Bedrifter, Nyheter

Nordkapp Filmfestival (NFF) er en liten og intim festival som arrangeres i Honningsvåg hvert år i september. NFF er verdens nordligste filmfestival, startet for første gang i 2004. Festivalen markerer sitt 20 årsjubileum i 2023.

Profilen til NFF er å formidle film basert på festivalens geografiske beliggenhet, regionens primærnæringer, og fokus på samisk og Nordnorsk film. NFF er en liten og intim filmfestival som har som mål å by på seg selv, formidling av regional og lokal kultur, gi publikum og gjester en annerledes filmfestival og opplevelse.

Tilbakemeldingene fra publikum, tilreisende – og filmbransjen, er at festivalen oppleves som annerledes, unik og spennende, det leveres høy kvalitet på programmet, aktuelle filmer, seminarer, debatter og opplevelser. Publikum inviteres til å delta på en festival i et lite lokalsamfunn hvor det er korte avstander på så vel visningsarenaer, som sosiale treffpunkter. Her er lett å treffes for å utvikle filmprosjekter, det er lett å komme i kontakt med lokalbefolkningen, det er en hyggelig sosial atmosfære og man opplever å bli tatt godt imot med det man presenterer på festivalen.

Den Nordnorske filmbransjen gir tilbakemeldinger om at Nordkapp Filmfestival er en viktig møteplass for bransjen. NFF har et godt samarbeid med Nord Norsk Filmsenter, som hvert år deltar med bransjeseminar under NFF.