Ny informasjon om stimuleringsordning for kultursektoren

 In Nyheter

Det har kommet ut ny informasjon til arrangører av kulturarrangement. 14 mai la regjeringen ut følgende pressemelding på nettsidene sine:

Stimuleringsordning for kultursektoren fra 1. juli er fastsatt

Forskriften for stimuleringsordningen for arrangementer i kultursektoren fra 1. juli er nå fastsatt. Kulturrådet vil åpne søknadsportalen 19. mai, og man kan søke for arrangementer helt fram til 31. oktober.

– Den store interessen for stimuleringsordningen viser at aktørene i kultursektoren er ivrige på å holde hjulene i gang. Dette er svært positivt, både for sektoren selv og for publikum, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Stimuleringsordningen for sommeren har vært på høring i sektoren. Departementet mottok 15 høringssvar, og samtlige har blitt lest og vurdert. Ordningen videreføres med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021, men med følgende endringer: Det er satt et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar ved gjennomførte arrangementer, det er ikke til hinder for at arrangør på egenhånd kan betale mer i artisthonorar. I tillegg er det krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.

Av de 900 millioner kronene regjeringen har satt av for perioden juli – oktober, vil 325 millioner kroner gå til stimuleringsordningen og 175 millioner kroner til kompensasjonsordningen for perioden 1. juli–31. august. 400 mill. kroner vil bli fordelt mellom stimulering og kompensasjon i perioden i september–oktober på et senere tidspunkt når departementet har et bedre grunnlag for å vurdere behovet.

– Årets kultursommer vil fremdeles være preget av smittevernbegrensninger, men jeg er sikker på at stimuleringsordningen vil bidra til mange gode kulturopplevelser, både i sommer og fram mot november. Og vi ser lys i tunellen. Jeg håper og tror at pandemien vil gå mot slutten, og at kulturlivet utover høsten vil nærme seg normalen, sier Raja

Lenke til forskriften: Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19 

 

Illustrasjonsfoto: Priscilla Du Preez via Unsplash