Ny reiselivssatsing i Varanger

 In Nyheter

Roar Bekkelund i Maritim Facilitator Norway får et tilskudd på drøyt 70 000 kroner fra næringsfondet i Vadsø kommune. Pengene skal gå til markedsavklaring for reiselivsutvikling. 

Bekkelund er glad for at kommunen satser på hans prosjekt.

– Støtten fra Næringsfondet vil gjøre det mulig med en rekke tiltak knyttet til markedsavklaring og vil pågå i perioden fram mot jul.

I samarbeid med nåværende og framtidige reiselivsaktører ønsker han å utvikle, markedsføre, selge og gjennomføre opplevelsesturer i hele regionen. Selskapet har som målsetning å tilby egne produkter, samt totalpakker tilpasset og sammensatt av andre aktørers produkter.

– Dersom fast drift skal kunne etableres, forutsettes markedsføring og salg mot primærmarkedet. Utenlandske aktører vil her være sentrale. I disse markeder vil nødvendig kundevolum og kjøpekraft kunne innhentes, slik at bedriften og dens samarbeidspartnere sikres god inntjening, sier Bekkelund.

– Vår operative produkttesting, framtidige muligheter for samarbeid og signaler fra markedet  har sammen med tilsagnet fra Næringsfondet resultert i at vi nå har stiftet selskapet Maritim Facilitator Norway AS med forretnings adresse i Finnmark, Vadsø.

—————

Referat fra møte 2/2018 i Vadsø kommunes utviklingsråd. Vedtak:

Med utgangspunkt i Oslo driver Roar Bekkelund enkeltpersonforetaket Maritim Facilitator Norway som tilbyr flere maritimt rettede tjenester, bl.a. opplevelsesturer med turister (seilbåt mv.), og turistdestinasjonsutvikling. Etter en prøveperiode med turistturer i sommer ønsker Bekkelund å se nærmere på en permanent reiselivssatsing i Varangerområdet, og søker om midler til markedsavklaring. Det knytter seg til muligheten for å utvikle produktpakker som involverer flere lokale reiselivsaktører, og økt innsats rettet mot finske reiselivsoperatører for å øke turismen til Varanger. Prosjektkostnaden er kr 101 000, der kr 70 700 søkes finansiert gjennom Utviklingsfondet. Innstilling: Maritim Facilitator Norway ved Roar Bekkelund innvilges tilskudd tilsvarende 70 % av godkjente kostnader, inntil kr 70 700, til markedsavklaring mm. omkring maritime opplevelsesturer i Varanger.

Vedtak: Maritim Facilitator Norway ved Roar Bekkelund innvilges tilskudd tilsvarende 70 % av godkjente kostnader, inntil kr 70 700, til markedsavklaring mm. omkring maritime opplevelsesturer i Varanger.