Nytt reiselivsselskap etablert i Varanger

 In Nyheter

Varanger har fått et nytt reiselivsselskap; Visit Varanger AS. Hele 11 bedrifter fra hele Varangerhalvøya har gått sammen for å øke salget av reiselivsopplevelser i området.

–Vi er svært glade for at vi har fått så god oppslutning om denne ideen og at den er forankret hos bedriftene selv, sier styreleder Frode Fjerdingøy.

Det tidligere markedsføringsselskapet innafor reiselivet – Destinasjon Varanger AS  – klarte aldri å samle mer enn to kommuner i Varanger; nemlig Vadsø og Nesseby. Det kommuneeide destinasjonsselskapet er nå lagt ned ettersom man ikke fikk med seg alle kommunene på Varangerhalvøya.    

Denne gangen er det bedriftsetableringa forankret i næringa selv, og det er 11 bedrifter fra både Vardø, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana og Sør-Varanger som står som aksjeeiere. Kun Nesseby er ikke representert på eiersiden fordi ingen bedrifter her har signalisert at de vil være med.

– Dette håper vi imidlertid at endrer seg når selskapet er oppe og går, og man ser at det er viktig at vi alle står samlet om denne satsinga, sier Fjerdingøy.

Selskapet skal jobbe for et økt salg hele året, samt bidrag til et kreativt samarbeid om opplevelser og overnattingsdøgn i hver bedrift. Man ønsker å utvikle næringa med fokus på nyetableringer. 

– Vi skal jobbe for at vi blir mer synlig og det gjør vi med å fokusere på området som verdens beste arktiske fugledestinasjon. Vi vil være en profesjonell, attraktiv, synlig og lettere tilgjengelig aktør for kundene. Da må vi også lage pakker og fremstå som en enhet. I dette arbeidet snakker vi ikke om kommunegrenser men om EN region – Varangerregionen.

Det sier Fjerdingøy, som håper og regner med at kommunene i Varanger er med å bidra til det samme målet ettersom selskapet trenger noe offentlig drahjelp i startfasen.

Bilde:

Visit Varanger AS sitt styre består av f.v: Tor Emil Sivertsen fra Varangerkokken i Vardø, Frode Fjerdingøy fra Vadsø Fjordhotell, Ingjerd Tjelle fra Ekkerøy Feriehus, Åse Winsents fra Kongsfjord Gjestehus og Ørjan Hansen fra Arctic Tourist i Båtsfjord.

(Foto: Ingela Mästerbo)