Om nettverk og samhandling i kulturnæringene

 In Forskning og publikasjoner

noruthermetikkenstudieOm nettverk og samhandling i kulturnæringene
Rapporten tar for seg samhandling i kulturnæringene, med utgangspunkt i Hermetikken Næringshage. Her kartlegges samhandlingsarenaer/-partnere-/tema, samt betydning av samarbeid og samarbeidsmåter. Norut Alta – Rapport 2009:8.