Om surstoff

 In Surstoff

SURSTOFFBANNER

Surstoff – et løft for kulturnæringene i Finnmark!

– Vi har blitt mer synlig og fått til mer samarbeid med andre kreative næringsaktører takket være Surstoff!

Det er noe av det kulturnæringsbedriftene forteller i evalueringa av det 3-årige Surstoff-prosjektet der målet har vært å styrke kulturnæringene i Finnmark.

Til sammen har det vært 280 deltakere på Surstoff samlingene, samarbeidet har økt, synligheten er blitt bedre, og de henter støtte og råd fra hverandre. Det er noen av resultatene av prosjektet som nå sluttføres.

Perleporten Kulturhus i Honningsvåg er en av bedriftene som har deltatt aktivt i Surstoff og deltatt på to av tre samlinger. For Tore Fosse har prosjektet betydd så mye at han sier det er vanskelig å sette ord på det.

 – Da jeg første gang hørte visjonen til Helga Pedersen om 500 kulturarbeidsplasser følte jeg ikke at vi var en del av det. Men da Surstoffprosjektet kom ble dette målet forløst, sier han.

 DSC 4831 1Verdien av møteplasser

Et av de viktigste målsettingene Surstoff-prosjektet har vært å styrke samarbeidet og nettverket mellom kulturnæringsbedriftene. Derfor har de tre samlingene i henholdsvis Vadsø, Hammerfest og Alta vært viktig. Evalueringa viser at det er en riktig satsing. 
Av de som har deltatt på mer enn én samling, sier hele 89 % at de har innledet samarbeid med andre i Surstoff-nettverket. 

 Mange av bedriftene mener at Surstoff har gjort dem mer synlig for hverandre, noe som er en forutsetning for nettopp samarbeid.

Daglig leder Mette T. Westlie i Hermetikken Kulturnæringshage mener dette er en av de viktigste suksessfaktorene i prosjektet.

– Kulturnæringsbedriftene er ofte små og er avhengig av samarbeidspartnere for å håndtere større prosjekter og få inspirasjon og innspill til vekst og utvikling. Derfor er det svært gledelig at så mange har fått nye samarbeidspartnere gjennom å delta i Surstoff prosjektet.

– Det å kunne treffes og bli kjent med hverandre og hverandres kompetanse på en slik årlig samling svarer 86% er viktig. Det er også veldig gledelig å se at hele 80% sier de har fått hjelp, støtte og gode råd fra andre i Surstoff-nettverket.

Hermetikkenlederen mener at dette er god nettverksbygging i praksis, og det har nok vært en viktig suksessfaktor at prosjektet har gått over 3 år. Det er så mye lettere å ta kontakt med hverandre og kunne hjelpe hverandre når man først har truffet hverandre. At hele 83% tror at de i fremtiden vil samarbeide mer med aktører de har blitt kjent med gjennom Surstoff, lover også veldig godt for fremtiden, mener hun.

Tore Fosse i Perleporten poengterer hvor viktig verdien av møteplass er.

– Vi har mange prosjekter og samarbeid som kan spores direkte tilbake til Surstoff-samlingene. Her møter vi andre i bransjen som jobber like knallhardt som oss. Sammen med andre får vi høre hva andre gjør for å lykkes, hva som rører seg i bransjen og om det er noe vi kan gjøre i lag.

– Når vi møtes er det for å få kompetanseheving og tilgang til nye nettverk og samarbeidspartnere. Vi har alle samme agenda: Vi vil lykkes, utvikle bedriftene våre og bli mer lønnsom.

Kulturnæringsbedrifter på samling i Alta. Foto: Torill Olsen

Lønnsom og sterk

En av de viktigste målsettingene i Surstoff-prosjektet har vært å gjøre kulturnæringsbedriftene mer synlig overfor kunder slik at de blir sterkere og mer lønnsom. Det har gitt effekt, viser evalueringsresultatene.

72 % sier at de har økt lønnsomheten i bedriften sin de siste 3 årene. Og 91 % sier at de har fått nye kunder og nådd nye markeder i samme periode.

Surstoff kan selvsagt ikke ta æren for at bedriftene har fått nye kunder og økt sin lønnsomhet, men dette er uansett gode tilbakemeldinger, sier Westlie.

– Bedriftene gjør en kjempejobb hver eneste dag i arbeidet ut mot markedet. 48% mener likevel at Surstoff i stor grad har bidratt til å gjøre bedriften mer synlig overfor kundene, og det er en veldig god tilbakemelding.

– Vi ser også at 26% har hatt økning i antall ansatte i denne 3-års perioden, og 40% av de som jobbet deltid med bedriften, sier at de har økt egen stillingsprosent. Dette viser at næringen profesjonaliseres og at flere kan leve av det de skaper og er med på å bygge både sin egen og andres arbeidsplass.

Samlet kulturnæringsfylket Finnmark til ett rike

Surstoff-prosjektet har vært med på å samle Finnmark. Det avspeiles også i styresammensetningen, der Alta er representert ved Linn Henriksen, Klekkeriet, Hammerfest med Edel Brynjulfsen og Caroline Greiner i VERK og Kulturnæringssatsinga i Berlevåg ved Liz Rekve. Vadsø er representert med Mette T. Westlie og Torill Olsen i Hermetikken Kulturnæringshage, som også ledet prosjektet.

Caroline Greiner er stolt av å ha vært med på det 3-årige løpet å gjennomføre Surstoff-prosjektet. Det føles litt som at vi har samlet kulturnæringsfylket Finnmark i ett rike, sier hun.

– Tilbakemeldinger vi får fra deltakerne er overveldende positive og jeg ser at det å samles ikke kan undervurderes i forhold til å skape bevegelse i en hel næring.

Edel Brynjulfsen støtter Greiner sine synspunkter, og tilføyer:

– Jeg mener Kulturnæringskonferansen er en svært viktig arena for kompetanse og nettverksbygging i vår omfattende bransje. Jeg vil også trekke fram viktigheten av en slik møteplass i forhold til det øvrige næringsliv og politikere. Jeg er ikke i tvil om at en årlig Kulturnæringskonferanse også i fremtiden vil være med på styrke kulturnæringene i Finnmark.

Liz Rekve mener Surstoff er noe av det mest spennende innenfor nettverksarbeid hun har fått anledning å delta i.

– For det første har gitt meg en kunnskapsplattform for alt videre arbeid jeg gjør i forhold til nettverksjobbing. Vi har nettopp startet et stort nettverk for gründere i Vesterålen og Lofoten, og jeg bruker kunnskap og erfaringene fra Surstoff aktivt inn i dette nye arbeidet. For det andre er det utrolig gøy å ha fått så mange nye coole venner – føles som jeg «kjenner hele kulturFinnmark». Sist, men ikke minst har lært noe om meg selv og det å jobbe i et teamsamarbeid med lange geografiske avstander og lange tidsmessige opphold.

Veien videre

Det tre-årige prosjektet Surstoff er altså nå i sin avslutning, men prosjektleder håper satsingen på kulturnæringsbransjen fortsetter.

– Vi er veldig stolte av resultatene vi har oppnådd gjennom Surstoff, og mener at det er viktig å bygge videre på disse resultatene, sier Westlie.  

– Vi har også fått masse innspill fra kulturnæringsbedriftene om ønsker for en eventuell videre satsing, som er viktig å ta med seg.

Hun understreker imidlertid at første prioritet er først å lage en grundig sluttrapport og evaluere hele prosjektet, så får man se hva som skjer videre.  

– Vi har i alle fall gjennom Surstoff fått se hvor utrolig mange dyktige kulturnæringsaktører vi har, og det store potensiale som ligger i denne næringa i fylket, avslutter Westlie.

__________

Surstoff-prosjektet er finansiert av Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen. Hammerfest kommune, Sør-Varanger kommune, Lebesby kommune, Berlevåg kommune og Alta kommune har støttet prosjektet gjennom sponsormidler og støtte til enkeltaktørers deltakelse på konferansene. I tillegg har Barentshavkonferansen støttet prosjektet med gratis standplass i 2016.

 


Virkemiddelcafè på Surstoff Fredag 7.oktober

På Surstoff-konferansen har du en unik mulighet til å treffe det meste av virkemiddelapparatet på et brett!  Her kan du gå rundt i en uformell stemning og snakke med de ulike tilbyderne av støtteordninger, høre hva de har å tilby, og spørre om ting du lurer på.  Det er lagt opp til en uformell Cafè-stil hvor du også kan snakke med andre kulturnæringsaktører – dele erfaringer, tips og råd med hverandre!  Virkemiddelaktørene som kommer er:

Barentssekretariatet – www.barents.no/index.php/nb/sok-stotte

Finnmark Fylkeskommune – www.ffk.no/sok-tilskudd/     

Innovasjon Norge – www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/      

Kulturnæringsstiftelsen, SNN – www.snnstiftelsene.no/kulturnaeringsstiftelsen/sok-stotte-0

Inkubator Nord – www.inkubatornord.no/             

Nord-Norsk Filmsenter – www.nnfs.no/tilskudd/    

Skattefunn, Forskningsrådet – www.skattefunn.no               

Sametinget – www.sametinget.no/Stipend-og-tilskudd             

Hermetikken Kulturnæringshage – www.hermetikken.no/vis-kulturnaeringsgrunder-menypunkt/34-medlemskap               

Den Kulturelle skolesekken,Scene Finnmark – www.dksfinnmark.no/index.php/dks/hjem

Kulturrådet – ikke bekreftet

En-til-en-møter

Du har også mulighet til å «booke» eksklusive møter med de fleste virkemiddelaktørene rett etter Cafeen. Har du f.eks tenkt å sende inn en søknad til en spesifikk støtteordning som du ønsker å diskutere? Eller du vil ha tilbakemelding på et prosjekt du tenker å gå i gang med? Book møte direkte med den du ønsker allerede nå! Send en e-post eller ring direkte til den du ønsker møte med:

Aktør

Kontaktperson

Telefon

E-post

Barentssekretariatet

Margrethe Alnes

995 83 060

margrethe@barents.no

Nord Norsk Filmsenter

Ingrid Dokka

920 26 403

ingrid@nnfs.no

Hermetikken Kulturnæringshage

Mette Westlie

410 21 591

mette@hermetikken.no

Innovasjon Norge

Aksel Brasøy

922 18 093

Aksel.brasoy@innovasjonnorge.no

Kulturnæringsstiftelsen SNN

Anja Allern Brose

997 01 370

aab@snnstiftelsene.no

Inkubator Nord

Tone Pettersen

416 36 992

Tone.pettersen@kporigo.no

Skattefunn, Forskningsrådet

Jan S. Dølør

911 72 725

jsd@forskningsradet.no

Sametinget

John Osvald Grønmo

784 74 186

John.osvald.gronmo@samediggi.no

Den Kulturelle Skolesekken

Kristin Sundelin

789 64 216

kristin@scenefinnmark.no

 

 SURSTOFF KULTURNÆRINGSKONFERANSE

Alta 6.-7. oktober 2016
Oppdatert program

 

Onsdag 5. oktober

19.00

Operapub med Charlotte Thingelstad på Barila

20.00

”Icebreaker” på Studenthuset

Torsdag 6. oktober

08.00

Registrering

09.00

Velkommen

DET STORE BILDET – teft & trender

09.10

Den nye lyden

Unike uttrykk fra nord vekker internasjonal interesse, hvordan skapes de og finner sin vei ut i verden?

Audioland v/Olga Solyanik med Duolva Duottar & Hege Sofie Nilsen

09.40

De store linjer i nord og verden

Utviklingstrekk som utfordrer og gir muligheter for kulturnæringene i årene fremover: Så hva gjør vi med det, da?

10.10

Tid for talkshow – trendenser

Gjester inviteres til diskusjon om trender: Hvor kommer de fra og hvordan kan de har innvirkning på mulighetene til kulturnæringsbedriftene våre?

10.50

Mingletid – nettverksbygging og diskusjoner

LØNNSOM OG STERK – Nøkler til å oppnå salgssuksess

11.20

Selg med stolthet og profesjonalitet

Praktisk kunnskap for å selge bedre og øke fortjenesten

11.50

Siste innspurt: Hvordan lukke et salg?

Salgssamtalen fra start til mål – råd og teknikker

12.20

Ventilasjonstid: Tema salg

Diskusjons og teamwork

Kaospilot Markus Søbstad Bensnes leder oss gjennom hele denne bolken

13.00

Lunsj

SYNLIG OG UREDD – om å våge å vise seg frem for verden

14.00

Humorist – mot alle odds

Hvordan synlighet og mot kan bidra til å skape en profesjonell og vellykket bedrift

Trine Lise Olsen, humorist og gründer

14.30

Å bryte lydmuren med nordnorsk fortellerkunst

Hvordan bruke digital nytenking og særegenhet til å skape smarte strategier i sosiale media for din bedrift

Caroline Meier, kreativ leder i Deadline media

15.00

Ventilasjonstid: Tema – synlighet for å øke attraktiviteten og lønnsomheten

Diskusjon og teamwork

15.30

Mingling med pausesnacks og gode diskusjoner

16.00

What´s in it for me?

Vår felles historier om Surstoff og veien videre

17.00

Virkemiddelkafé og Kulturweekend
Om morgendagens og helgens program

20.00

Middag – Surf´n turf-buffét med Finnmarksvri

Fredag 6. Oktober

VIRKEMIDDELKAFE – møte med gode hjelpere

10.00

Virkemiddelkafé

Møte med virkemiddelapparatet; Finansiører og bedriftsrådgivere

12.00

Speed-dating

14.00

Avslutning

KULTURWEEKEND – Salg og synliggjøring i praksis

13.00

Forberedelser og rigging av stand

16.00

Kulturweekend starter

Påmelding og betaling til konferansen skjer på denne lenka: PÅMELDINGSSKJEMA

Om Kulturweekend

KULTURWEEKEND er en samarbeidsarena for kulturnæringen og næringslivet, som skal resultere i høstens kuleste minifestival. For de som ønsker å bli igjen etter konferansen er det mulighet å promotere seg selv og sin bedrift, samt selge sine produkter.

Mange har meldt seg på allerede. Til nå har vi blant annet  konserter, poetry slam, operapub, stand up, pop-up shops, billedkunstbonanza, arktisk grafitti, dj/galleritelt, åpne hus hos kulturbedrifter, filmfestival, workshops, samtidsdans og mye annet spennende på programmet.

Bli med på å skape høstens kuleste festival, meld deg på nå!

For nærmere info og påmelding, ta kontakt på: kulturweekend@gmail.com

NB! Påmeldingsfrist for KW er tidligere enn konferansen grunnet en stor logistikkmessig jobb med arrangementet og plassering av ulike aktører. SISTE FRIST FOR PÅMELDING TIL KULTURWEEKEND: 18.SEPTEMBER.

Om Surstoff Kulturnæringskonferanse

Det er 3. gang inviteres alle kulturnæringsbedriftene i Finnmark til årets Surstoff-konferanse. Programmet er utradisjonelt og spennende, møteplassen utvidet og for første gang i historien blir det Kulturweekend i etterkant av konferansen.

I år er det Alta som er vertskapskommune og datoen er 6.-7. oktober på Scandic hotell. Vi håper at flest mulig har anledning til å komme. Vi har rykte på oss for å ha den mest kreative og morsomste konferansen av dem alle! 

Her er informasjonen:

Årets konferanse er i Alta den 6.-7. oktober på Scandic hotell.

Påmelding og betaling skjer gjennom denne lenken: PÅMELDINGSKJEMA 

Priser:

Kr. 750 for kulturnæringsbedrift og 1250 for andre.

Endelig påmeldingsfrist er 23. september.

Det som inngår i prisen er deltakelse på konferansen (deltakeravgift), lunsj 1. dag og festmiddag den 6. oktober.

Overnatting:

Vi har lagt av rom fra 6.-7. oktober og forhandlet frem en god pris på overnatting på Scandic hotell. Overnatting må betales av den enkelte.

Pris overnatting i enkeltrom kr. 1010,- pr natt. Pris overnatting pr person i dobbeltrom kr. 605,-. 

Bestilling av eventuell overnatting fra 5.-6. oktober og/eller i forbindelse med Kulturweekend må gjøres av den enkelte.

Kontaktinformasjon:

Surstoff Kulturnæringskonferanse

Mette Westlie, tlf. 410 21 591. Mail: mette@hermetikken.no

Torill Olsen, tlf. 951 55 520. Mail: torill@hermetikken.no

Kulturweekend

Linn Henriksen, tlf. 951 37 089. Mail: linnkhenriksen@gmail.com

Scandic hotell, Alta

Tlf. 78 48 27 00. Mail: alta@scandichotels.com


SURSTOFF ER STØTTET AV INNOVASJON NORGE OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE