Pengedryss til Hermetikken-bedrifter

 In Nyheter

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir 5,4 millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i tildelingsrunden for vår 2016.  

Her er oversikten over tilskudd til Hermetikken-bedrifter og andre Finnmarksbedrifter. 

Hermetikken Kulturnæringshage får 100 000 kroner til SURSTOFF-prosjektet.

Også 3 av våre medlemsbedrifter får støtte fra Kulturnæringsstiftelsen:

* Orto Polare as v/ Gørild Mauseth og Tomasso Mottola, kr 80 000.

* Dáiddadállu/ Artist collective Kautokeino v/Maret Anne Sara og Elle Sofe Henriksen, kr 190 000.

* Perleporten Kulturhus i Honningsvåg v/Tore Fosse:

Andre Finnmarksbedrifter og institusjoner som fikk tilskudd var:

Internasjonalt Samisk film institutt, Finnmark: kr 150 000 til The Arctic Film Circle, et sirkumpolart samarbeid om urfolksfilm. Prosjektleder: Anne Lajla Utsi

Trine Hamran Media, Finnmark: kr 80 000 til webside og markedsføring. Prosjektleder: Trine Hamran 

Siivet AS, Finnmark: kr 50 000 til kartleggingsarbeid. Prosjektleder: Anstein Mikkelsen

Audioland AS, Finnmark: kr 130 000 til Sami Music Awards 2017. Prosjektleder: Olga Solyanik.

Retriver Film, Oslo/Finnmark: kr 100 000 til profileringsprosjektet «Samisk YNWA». Prosjektleder: Magne Pettersen 

Foto: Nordlys