Kulturrådet på informasjons- turné i sommer!

 In Nyheter

I sommer inviterer Kulturrådet til en rekke åpne dialog- og informasjonsmøter om kulturell og kreativ næring rundt om i Norge. Målet er å gi informasjon om de nye tilskuddsordningene, men også å opprette god dialog med feltet og potensielle søkere.

– De nye tilskuddsordningene i Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet.

– Vi gleder oss til å møte kunstnerne og kulturnæringsaktørene i alle regioner i Norge. Vi skal vise dem mulighetene satsingen tilbyr og lytte til deres innspill, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

Målgruppen for tilskuddsordningen er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. Satsingen retter seg mot hele kunst- og kulturfeltet, både visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern, samt mindre virksomheter innen film, arkitektur, design, mote og spill.

– Kreativ næring er en bransje i vekst i både Norge og Europa. Det er inspirerende å møte driftige og nyskapende kunstnere, som selv har ambisjoner for vekst og som vet hvor skoen trykker for å nå ut til et bredere publikum. Det er de denne satsingen er til for, sier Danielsen.

INFORMASJONSMØTER I HELE LANDET

Informasjonsturneen startet i Trondheim 4. mai med fullt hus og mange engasjerte innspill fra kulturnæringen i byen.

Møtene arrangeres i alle landsdeler og er åpne for alle. Kulturrådet samarbeider om arrangementene med lokale og regionale ressurs- og kompetansemiljøer fra kunst og kulturfeltet i flere byer.

HER MØTER DU KULTURRÅDET I SOMMER:

Stavanger 12. juni, kl. 12:00 – 14:00, på Elefant, Erfjordgaten 8.

Tromsø, 14. juni, kl. 17:00 – 18:00, på Tvibit, Parkgata 27/29. Dette møtet er utsatt

Oslo, 21. juni, kl. 09:00 – 11:00, på (nye) Kulturhuset, Youngs gate 6.

Bergen, 23. juni 2017, kl. 12:30 – 14:30, Olav. H. Hauge-salen, Litteraturhuset

Arendal, 17. august, kl. 12:00, sted: Bankgården i Arendal (foto: Agderposten).

Bakgrunn

Regjeringen har i 2017 satt i gang en satsing for å skape vekst, verdiskaping og arbeidsplasser gjennom økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Målet er at økt forretningskompetanse og nytenkning skal gjøre det mulig for flere kunstnere og kulturaktører å leve av sin kunstneriske virksomhet.

Som et ledd i satsingen har Kulturrådet lyst ut to tilskuddsordninger: Tilskuddsordning for næringsutvikling (7,4 mill. kroner) og tilskuddsordning for regional bransjeutvikling (10,1 mill. kroner).

Næringsutvikling

Ordningen for næringsutvikling gir tilskudd til prosjekter som bidrar til at kunstproduksjoner får et større betalende publikum gjennom for eksempel økt distribusjon, markedsføring eller formidling. Målgruppen er kunstnere i samarbeid med aktører i mellomleddet mellom kunstner og marked, for eksempel agenter, managere, gallerister, produsenter, arrangører og liknende.

Regional bransjeutvikling

Tilskuddsordning for regional bransjeutvikling skal bidra til regional bransjeutvikling gjennom tjenesteutvikling og kompetanseheving. Den langsiktige målsetningen er å styrke strukturene rundt de utøvende aktørene i det frie feltet.

De regionale midlene retter seg mot organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører innen kulturell og kreativ næring. Det oppfordres til samarbeid, gjerne på tvers av kunstområdene.