Perleporten og Kulturpiloten får støtte!

 In Nyheter

– Uten Kulturnæringsstiftelsen hadde vi aldri klart å gjøre om et gammelt bedehus til en moderne og funksjonell arena for musikk, teater og utstillinger, sier daglig leder Birgit Lähdesmäki Johansen. Dette er med på å gjøre Honningsvåg og Magerøya til en kreativt og attraktiv region og det gir cruiseturistene berikende opplevelser helt i nord, sier hun.  

Perleporten kulturhus er medlem av Hermetikken Kulturnæringshage, og får 200 000 kroner til å lage en Blackbox som vil gi dette private kulturhuset i Honningsvåg flere bein å stå på. Samlet har Perleporten nå fått nærmere en million kroner i tilskudd. 

Også Vardøbedriften Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling (Kulturpiloten) er medlem hos oss og har fått kr 120 000 til nettverksbygging, markedsføring og profilering. Prosjektleder er Gry-Anita Kristiansen. Vi gratulerer både Perleporten og Kulturpiloten!

Vårens tildeling fra Kulturnæringsstiftelsen har blant annet hatt fokus på scenekunst og tverrfaglige prosjekter, skriver Kulturnæringsstiftelsen i en pressemelding.

I Hammerfest får DanseFestival Barents 100 000 kroner for å styrke sin aktivitet mot næringslivet mens Stellaris DansTeater får 80 000 kroner til profilering og markedsføring.

I nabobyen Alta får Audioland 200 000 kroner til å etablere en plattform for presentasjon og salg av artister til bruk i lokale tilstelninger.  

I Troms får scenekunstnettverket Radart 150 000 kroner til organisasjonsutvikling og nettverksbygging. Trine Lise Olsen får 100 000 kroner til å starte en humorfestival med fokus på nordnorsk og spesielt samisk humor. Flere aktører får støtte til internasjonal markedsføring av scenekunst, blant annet Simone Grøtte, Sadio Nor Teater, Silje Solheim Johnsen og Festspillene i Nord-Norge. 

Trevarefabrikken i Henningsvær får tilskudd for tredje gang, denne gangen 150 000 kroner til konseptutvikling og markedsføring. Også Eilertsen & Granados Teaterkompani i Stamsund har mottatt støtte tidligere, i vårens tildelingsrunde får teateret 120 000 kroner til oppgradering av lys og lydteknikk. 

Kulturnæringsstiftelsen deler ut 5,8 millioner kroner i denne omgangen.

640 prosjekter har fått støtte siden 2012

Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge gitt støtte til om lag 640 kulturnæringsprosjekter. Midlene har gått til entreprenørskap, markedsutvikling og ulike former for produksjons-, visnings- og salgsarenaer.

I tillegg til søknadsbaserte tildelinger har stiftelsen hatt fokus på å bygge kompetanse og strukturer i kulturnæringen og å være en pådriver for store samarbeidsprosjekter. Artica Svalbard og Filmfond Nord er to slike satsinger som har fått årlige fondstilskudd på henholdsvis 1 000 000 og 1 500 000 kroner. 

Dette var Kulturnæringsstiftelsens siste tildelingsrunde, sier daglig leder i Kulturnæringsstiftelsen, Bjørn Eirik Olsen. Vi får svært mange rapporter som viser at våre tilskudd og vårt proaktive arbeid har gitt gode resultater. Vi har stor tro på at det grunnlaget som er lagt vil bygges videre på i SpareBank 1 Nord-Norges nye satsing, sier Olsen.      

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge forteller at banken nylig har lansert Samfunnsløftet:

I dette arbeidet ber vi om innspill fra folket i Nord-Norge på hvilke områder i landsdelen som trengs å løftes. Innspillfasen vil vare ut mai, og det er i denne perioden mulig for alle i landsdelen å komme med ideer og innspill. Vi kommer til å lytte til folket, men regner det som sannsynlig at både kultur og kulturnæring vil være områder landsdelen mener er viktig, og som fortsatt skal støttes.

SpareBank 1 Nord-Norges største eier er det nordnorske samfunnet. 

Derfor går størsteparten av utbyttet tilbake til folket i nord. Det kaller vi for samfunnsutbytte. Det er disse midlene som blant annet har gjort det mulig for Kulturnæringsstiftelsen å bruke 100 millioner til å støtte kulturnæring i nord de siste seks årene, sier Loftås. 

Oversikt over prosjekter som har fått støtte

Scenekunst med kr 1 330 000 til 15 prosjekter:

Perleporten Kulturhus AS, Finnmark: kr 200 000 til Blackbox Perleporten. Prosjektleder: Tore Fosse

RadArt, Troms: kr 150 000 til struktur – og systemutvikling for kontakter og nettverk. Prosjektleder: Nasra Omar

Eilertsen & Granados Teaterkompani, Nordland: kr 120 000 til oppgradering lyd og lysteknikk. Prosjektleder: Andreas Eilertsen

Stand up Nord, Troms: kr 100 000 til konseptutvikling av FLIR – en Nordnorsk humorfestival. Prosjektleder: Trine Lise Olsen

Simone Grøtte Produksjoner, Troms: kr 100 000 til Tanzmesse. Prosjektleder: Simone Grøtte

DanseFestival Barents, Finnmark: kr 100 000 til markedsføring og nettverksbygging mot næringslivet. Prosjektleder: Siri Wigdel

Sadio Nor Teater, Troms: kr 100 000 til internasjonal markedsføring og nettverksbygging. Prosjektleder: Andriy Osadchuk

Stellaris DansTeater, Finnmark: kr 80 000 til profilering og markedsføring. Prosjektleder: Solveig Leinan-Hermo

Festspillene i Nord-Norge, Troms: kr 80 000 til internasjonalisering av nordnorsk scenekunst. Prosjektleder: Maria Utsi

CRUX Huset oppfølgingssenter, Troms: kr 80 000 til konseptutvikling for kommersielt salg til andre arenaer. Prosjektleder: Klaus Løkholm Bergli

Xdra, Troms: kr 70 000 til utprøving av digitale hjelpemidler, kartlegging og planlegging. Prosjektleder: Irene Nordhaug Hansen

Johnsen & Johnsen produksjoner SA, Troms: kr 50 000 til å utvikle et salgsopplegg for «lengre liv» for forestillinger. Prosjektleder: Pernille Dahl Johnsen

Silje Solheim Johnsen produksjoner, Troms: kr 40 000 til internasjonal markedsføring og nettverksbygging. Prosjektleder: Silje Solheim Johnsen

Stiftelsen Ferske Scener, Troms: kr 40 000 til oppgradering av hjemmeside. Prosjektleder: Bernt Bjørn

Tromsø Byteater SA, Troms: kr 20 000 til logo og visuellprofil. Prosjektleder: Anethe Alfsvåg

Tverrfaglig (kr 1 380 000 til 12 prosjekter)

Artistnextdoor, Finnmark: kr 200 000 til konseptutvikling. Prosjektleder: Olga Solyanik

Cat Collective/Tromsø Undergrunn, Troms: kr 150 000 til strukturbygging og konseptutvikling. Prosjektleder: Lori Markussen/Sandra Elise Frantzen

Trevarefabrikken AS, Nordland: kr 150 000 til markedsføring og konseptutvikling. Prosjektleder: Andreas Hjelle

Nordnorsk kunstnersenter, Nordland: kr 150 000 til talentsatsingen NNKS Talent. Prosjektleder: Svein Pedersen

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling, Finnmark: kr 120 000 til nettverksbygging, markedsføring og profilering. Prosjektleder: Gry-Anita Kristiansen

Kulturnatta Tromsø, Troms: kr 100 000 til annonsering og markedsføring. Prosjektleder: Sandra Aminda Indahl

Perspektivet Museum og Tromsø Internasjonale Filmfestival, Troms: kr 100 000 til konseptutvikling av Cora Sandels hus/Filmens hus. Prosjektleder: Aslaug Eidsvik

Christine Cynn/Ice-9 AS, Troms: kr 100 000 til talkaoke table. Prosjektleder: Christine Cynn

Nina Erdahl, Troms: kr 100 000 til infrastruktur og nettside. Prosjektleder: Nina Erdahl

Folkets Hus SA Bodø, Nordland: kr 100 000 til utvikling av infrastruktur og komplimentering av utstyr for scene og sal på Folkets Hus i Bodø. Prosjektleder: Knut Ilstad

Ysteriet Kro og Scene, Nordland: kr 60 000 til utvikling av infrastruktur og komplimentering av scenisk utstyr på Ysteriet Kro og Scene. Prosjektleder: Rune Paulsen 

RHS MUSIC DA, Troms: kr 50 000 til kunstutstilling og audiovisuell fremføring. Prosjektleder: Isak Harbitz

Totalt tildelt i vårens søknadsrunde: kr 2 710 000 til 27 prosjekter

Andre prosjektbevilgninger (kr 590 000 til 7 prosjekter)

70°N arkitektur as, Troms: kr 140 000 til Stedsutvikling Lofoten. Prosjektleder: Magdalena Haggärde og Gisle Løkken

Ina Otzko, Nordland: kr 100 000 til internasjonalt kuratorprogram. Prosjektleder: Ina Otzko

Filmklynge Nord, Troms: kr 100 000 til klyngeutvikling. Prosjektleder: Geir P. Stokke

Mette Henriette, Troms: kr 100 000 til strukturbygging og markedsføring. Prosjektleder: Mette Henriette Martedatter Rølvåg

Boknakaran, Troms: kr 70 000 til utgivelse og lansering av Jan Arvid Johansens musikk. Prosjektleder: Ragnar Olsen

Ariel Joshua Sivertsen, Troms: kr 60 000 til infrastruktur. Prosjektleder: Ariel Joshua Sivertsen

Realtion 04, Troms: kr 20 000 til De arktiske kamelene til Cannes. Prosjektleder: Knut Skoglund

Bevilgning til fond (kr 2 500 000 til 2 prosjekter)

Filmfond Nord: Kr 1 500 000. Prosjektleder Linda Netland

Artica Svalbard: Kr 1 000 000. Prosjektleder Audhild Dalhstrøm

Samlede tildelinger våren 2017

Scenekunst: kr 1 330 000 15 prosjekter

Tverrfaglig: kr 1 380 000 12 prosjekter

Andre tildelinger: kr    590 000  7 prosjekter

Fondsbidra: kr 2 500 000  2 prosjekter

TOTALT: kr 5 800 000 36 prosjekter  

 

 

 

 

 

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble etablert høsten 2012. Formålet er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor forretningsområdet til SpareBank 1 Nord-Norge. Dette skal skje ved at Stiftelsen gir økonomiske tilskudd til kulturnæringsvirksomhet eller kulturnæringsfremmende aktiviteter. Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser. 

 

Stiftelsen har tildelt rundt 15 millioner kroner årlig. Ved tildelinger er det lagt vekt på:

Etablering av arbeidsplasser

Mangfold i kulturnæringen

Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for SpareBank 1 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard)

Utvikling av bærekraftige strukturer 

 

SpareBank 1 Nord-Norge er i ferd med å etablere et helt nytt system for sitt samfunnsengasjement. Mer om SAMFUNNSLØFTET finnes her. 

 

 

Ved ønske om flere opplysninger, vennligst ta kontakt med: 

Bjørn Eirik Olsen, daglig leder

Mobil: 952 17 749, e-post: beo@snnstiftelsene.no