Pikene på Broen blir «Hermetikkere»

 In Nyheter

Pikene på Broen har endelig blitt en del av Hermetikken. Deres grenseoverskridende arbeid, deres innovative tenking og deres kreativitet er et sterkt bidrag til vårt kreative nettverk!

På spørsmål om hvorfor Pikene meldte seg inn i Hermetikken er svaret:

– ….fordi det gir oss et verdifullt nettverk blant kulturbedrifter i Finnmark, og vi kan lettere holde oss oppdatert på hva som skjer i kulturbransjen regionalt. Samtidig så vi at Hermetikken tilbyr interessante kurs som også fungerer som møteplasser for potensielle samarbeidspartnere. Vi har tro på at det å stå sammen med andre innenfor kunst og kulturnæringene i nord, vil gi oss alle større tyngde og bidra til bedre synliggjøring av et viktig og voksende kunst og kulturfelt.

Pikene på Broen er en organisasjon bestående av kuratorer og produsenter basert i Kirkenes. De jobber med å skape attraktive, innovative og grenseoverskridende møteplasser for undersøkelser, utveksling, produksjon og formidling på tvers av grenser og sjangere, med samtidskunst og samtidskultur som fundament.

Barents Spektakel – en kulturpolitisk cocktail

Som en del av dette arbeidet arrangerer Pikene samtidskunstfestivalen Barents Spektakel hvert år i februar. Barents Spektakel er Norges mest grenseoverskridende festival.

Festivalen er en kulturpolitisk cocktail med samtidskunst og musikk, teater og forestillinger, litteratur og arkitektur og seminarer og debatter som ingredienser – alt krydret med aktuelle spørsmål knyttet til Barentsregionen og nordområdene generelt.

Festivalen henger tett sammen med artist in residency-programmet til Pikene på Broen, Bar International. Artist-in-residency-programmet går året rundt og er åpent for kunstnere fra alle sjangre; visuelle kunstnere, musikere, arkitekter, forskere og kuratorer som er interessert i å utforske grenselandet i Barents.

Terminal B

I 2017 åpnet Pikene et nytt prosjekt- formidlings-og visningsrom for visuell kunst i Kirkenes, Terminal B.

Terminal B er det nye knutepunktet for sjanger- og grensekryssende kunstprosjekter i og fra Barentsregionen. Et sted der profesjonelle kunstnere kan dele sine interesser for nordområdene med kunstinteresserte, der det utveksles kunnskap på tvers av disipliner og sektorer gjennom workshop og åpne debatter, og der vi samarbeider om prosjekter med et stort  lokalt, regionalt og internasjonalt nettverk.

Barents Spektakel 2020 – «The Russian Connection»

– Akkurat nå jobber vi for fullt mot Barents Spektakel 2020! (12.2-17.2.2020). Tema for årets festival er «The Russian Connection»: «Brexitkaos, fremvekst av nasjonalistiske bevegelser i Europa, uventede valgresultater og en verden full av spionasje og overvåkning. Det forteller Ingrid Valen, Co-Curator i Pikene på Broen.

Mange av vestens problemer kan angivelig spores tilbake til en eller annen form for russisk innblanding, av liten eller stor skala, i verdens politiske og økonomiske systemer.
Hva er realiteten i en verden full av desinformasjon, feilinformasjon og alternative fakta?
Hva er sannheten og hvem lager fiksjonen?
Er det media som, for å lage store overskrifter, overdriver situasjonen, eller er det virkelig et enormt, koordinert program rettet mot å destabilisere de som ikke følger Moskvas agenda?

I nord er den russiske tilstedeværelsen mye mer enn global politikk. Historiske band, handel og felles erfaringer har formet regionen politisk, økonomisk og kulturelt, og har bidratt til at Russland er sterkt til stede i det offentlige rom på tvers av grenser. Hvordan passer dette inn når man vurderer russisk innflytelse i verden i dag?»

– Vi ønsker dere alle velkommen til Barents Spektakel 2020, hvor vi inviterer til unike kunst og kulturopplevelser, til aktuelle debatter og til å trekke sammen alle ledetrådene og finne ut –styrer Russland alt?